Møter NTpF deltar på.
markeringsdager med mer innhold.
hilsen fra kurs og

Nasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har i samarbeid utarbeidet Nasjonal veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Denne veilederen gir detaljerte råd om hvordan forskriften skal forstås og anvendes i praksis.

Fortsett å leseNasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler