Tannstikka

Digital utgave av bladet, annonsepriser og utgivelsesplan

Norges eneste fagblad for tannpleiere

Tannstikka ble etablert i 1975, og er et yrkesorientert fagblad for medlemmer av Norsk Tannpleierforening. Bladet formidler fagstoff som er aktuelt for tannpleiere og annet tannhelsepersonell. Ledige tannpleierstillinger og aktuelle kurs annonseres også i Tannstikka. Tannstikka distribueres til medlemmer av NTpF, tannpleierstudenter, annet tannhelsepersonell, fylkestannleger og tannklinikker i inn- og utland.

Målet er å lage et medlemsblad for tannpleiere som er relevant, leservennlig, inspirerende – og som kan tilføre deg økt kunnskap. I 2023 tiltrådte ny redaktør og bladet har fått ny drakt. Fra og med utgave 5 – 2023 har vi valgt å bytte til et svanemerket, trefritt og ubestrøket papir. Dette fordi vi vektlegger bærekraft og høy kvalitet.
Bladet er tilknyttet Fagpressen, og utkommer med seks nummer årlig. Kommer i en trykket og digital utgave.

Årsabonnement i Norge kr 600,-  og i Europa kr 700,-

Vil du bidra til Tannstikka?

Vi ønsker oss flere artikler produsert av tannpleierne selv. Du kan levere case-artikkel, sammendrag av masteroppgave eller andre relevante artikler. Vi honorerer publiserte artikler etter avtale. Kom gjerne også med tips, forslag og innspill. Kontakt redaktør Lily Kalvø eller NTpFs fagansvarlige Gry Jakhelln.

Utgivelsesplan 2024

Nr.
Materiellfrist
Utgivelse
1-2024
12. januar
Uke 6
2-2024
22. april
Uke 21
3-2024
9. august
Uke 38
4-2024
1. november
Uke 48

Trykk-klart materiale i PDF. 1/1 side (utfallende 3 mm): 216×266 mm.
Bestillingen og materiellet sendes til post@tannpleier.no
Ta kontakt om du har spørsmål.

Annonsepriser i Tannstikka 2024

Format
4 farger
Stående
Ligende
* alle priser er eks. mva.
1/1 side
kr 10 450,- *
210×260 cm
1/2 side
kr 7 550,- *
86x 244 mm
120x174mm
1/4 side
kr 4 150,- *
86×120 mm
Vedlegg i Tannstikka
kr 14 550,- + porto *

Annonsepriser for 2024 er indeksjustert med 3,30 % på prisene fra 2023

Rabatter

 • Ved innrykk av 3 helsiders annonser pr. år gis 5 % rabatt.
 • Ved innrykk av 4 helsiders annonser pr. år gis 10 % rabatt.

Annonser leveres innen materiellfrist til:
Annonseansvarlig Linda Ludmann på post@tannpleier.no

NTpF har ny redaktør fra 01/01/23
Tannstikkas redaktør:
Lily Kalvø
E-post: lily@zoome.no
Tlf 91795050

Stillingsannonse på nettsiden

Annonsen bes leveres som ren wordtekst via bestillingsskjemaet. Ønsker du logo i annonsen, sender du inn tekst og logo til  post@tannpleier.no Vi tar ikke imot bilder av annonser eller PP-bilder da dette ikke møter krav til lesbarhet. 

Annonsen må inneholde:

 • navn på klinikk
 • kontaktperson
 • adresse
 • telefon
 • e-post: post@tannpleier.no
 • stillingstekst
 • Evt. logofil m.m. 

Filformater for annonsemateriellet: 

• Ferdig tekst i Word og logo i .jpg/.jpeg-format
• Ferdige annonser, må leveres i .jpg/.jpeg-format, ikke .pdf

Viktig for oss:

Være tydelig i annonseteksten.

Priser:

 • Kr 4 300,- eks. mva.
 • Annonsen ligger på nettsiden i 6 uker.

Siste utgave