Tannstikka

Digital utgave av bladet, annonsepriser og utgivelsesplan

Norges eneste fagblad for tannpleiere

Tannstikka ble etablert i 1975, og er et yrkesorientert fagblad for medlemmer av Norsk Tannpleierforening. Bladet formidler fagstoff som er aktuelt for tannpleiere og annet tannhelsepersonell. Ledige tannpleierstillinger og aktuelle kurs annonseres også i Tannstikka. Tannstikka distribueres til medlemmer av NTpF, tannpleierstudenter, annet tannhelsepersonell, fylkestannleger og tannklinikker i inn- og utland.
Bladet er tilknyttet Fagpressen, og utkommer med seks nummer årlig. Kommer i en trykket og digital utgave.

Årsabonnement i Norge kr 600,-  og i Europa kr 700,-

Vil du bidra til Tannstikka?

Vi ønsker oss flere artikler produsert av tannpleierne selv. Du kan levere case-artikkel, sammendrag av masteroppgave eller andre relevante artikler. Vi honorerer publiserte artikler etter avtale. Kom gjerne også med tips, forslag og innspill. Kontakt redaktør Lily Kalvø eller NTpFs fagansvarlige Gry Jakhelln.

Utgivelsesplan 2023

Nr.
Materiellfrist
Utgivelse
1-2023
17. januar
Uke 7
2-2023
21. mars
Uke 16
3-2023
6. juni
Uke 27
4-2023
15. august
Uke 37
5-2023
19. september
Uke 43
6-2023
7. november
Uke 49

Trykk-klart materiale i PDF. 1/1 side (utfallende 3 mm): 216×266 mm.
Bestillingen og materiellet sendes til post@tannpleier.no
Ta kontakt om du har spørsmål.

Annonsepriser i Tannstikka 2023

Format
4 farger
Stående
Ligende
* alle priser er eks. mva.
1/1 side
kr 10 100,- *
210×260 cm
1/2 side
kr 7 300,- *
86x 244 mm
120x174mm
1/4 side
kr 4 000,- *
86×120 mm
Bakside
kr 11 600,- *
210×260 mm
Side 2
kr 11 000,- *
210×260 mm
Vedlegg i Tannstikka
kr 14 100,- + porto *

Rabatter

 • Ved innrykk av 3 helsiders annonser pr. år gis 5 % rabatt.
 • Ved innrykk av 6 helsiders annonser pr. år gis 10 % rabatt.

Annonser leveres innen materiellfrist til:
Annonseansvarlig Linda Ludmann på post@tannpleier.no

Vi har ny redaktør fra 1/1/23.
Tannstikkas redaksjon:
Lily Kalvø, lily@zoome.no
Tlf 91795050

Stillingsannonse på nettsiden

Annonsen kan leveres som ren tekst via bestillingsskjemaet. Ønsker du logo i annonsen, eller er annonsen et ferdig bilde, sender du inn bestillingsskjemaet + sender inn bildet til  post@tannpleier.no

Annonsen må inneholde:

 • navn på klinikk
 • kontaktperson
 • adresse
 • telefon
 • e-post: post@tannpleier.no
 • stillingstekst
 • Evt. logofil m.m. 

Filformater for annonsemateriellet: 

• Ferdig tekst i Word og logo i .jpg/.jpeg-format
• Ferdige annonser, må leveres i .jpg/.jpeg-format, ikke .pdf

Viktig for oss:

Være tydelig i annonseteksten.

Priser:

 • Kr 4 300,- eks. mva.
 • Annonsen ligger på nettsiden i 6 uker.

Siste utgave