Tannstikka

Digital utgave av bladet, annonsepriser og utgivelsesplan

Norges eneste fagblad for tannpleiere

Tannstikka ble etablert i 1975, og er et yrkesorientert fagblad for medlemmer av Norsk Tannpleierforening. Bladet formidler fagstoff som er aktuelt for tannpleiere og annet tannhelsepersonell. Ledige tannpleierstillinger og aktuelle kurs annonseres også i Tannstikka. Tannstikka distribueres til medlemmer av NTpF, tannpleierstudenter, annet tannhelsepersonell, fylkestannleger og tannklinikker i inn- og utland.
Bladet er tilknyttet Fagpressen, og utkommer med seks nummer årlig. Kommer i en trykket og digital utgave.

Vil du bidra til Tannstikka?

Vi ønsker oss flere artikler produsert av tannpleierne selv. Du kan levere case-artikkel, sammendrag av masteroppgave eller andre relevante artikler. Vi honorerer publiserte artikler etter avtale. Kom gjerne også med tips, forslag og innspill. Kontakt redaktør Anne Buvik eller NTpFs fagansvarlige Gry Jakhelln.

Utgivelsesplan 2022

Nr.
Materiellfrist
Utgivelse
1
18. januar
Uke 7
2
5. april
Uke 19
3
31. mai
Uke 26
4
9. august
Uke 37
5
20. september
Uke 43
6
8. november
Uke 49

Trykk-klart materiale i PDF. 1/1 side (utfallende 3 mm): 216×266 mm.
Bestillingen og materiellet sendes til post@tannpleier.no
Ta kontakt om du har spørsmål.

Annonsepriser i Tannstikka

Format
4 farger
Stående
Ligende
* alle priser er eks. mva.
1/1 side
kr 9 600,- *
210×260 cm
1/2 side
kr 6 950,- *
86x 244 mm
120x174mm
1/4 side
kr 3 750,- *
86×120 mm
Bakside
kr 11 070,- *
210×260 mm
Side 2
kr 10 450,- *
210×260 mm
Vedlegg i Tannstikka
kr 13 400,- + porto *

Rabatter

Ved innrykk av 3 helsiders annonser pr. år gis 5 % rabatt.
Ved innrykk av 6 helsiders annonser pr. år gis 10 % rabatt.
Annonser leveres innen materiellfrist til:
Annonseansvarlig Linda Ludmann på post@tannpleier.no
Tannstikkas redaksjon: Anne L. Buvik, an-buvik@online.no
Tlf. 95966151.

Stillingsannonse i Tannstikka eller på nettsiden

Stillingsannonse bestilles hos post@tannpleier.no

Eller bruk knappen under for å komme til bestillingsskjema

Annonsen må inneholde:

  • navn på klinikk
  • kontaktperson
  • adresse
  • telefon
  • epost
  • stillingstekst
  • Evt. logofil m.m. 

Annonsemateriellet mottas i disse alternativene:
• Ferdig tekst og evt. logo i .jpg/.jpeg-format
• Ferdige annonser, må leveres i .jpg/.jpeg-format. Ikke .pdf

Husk å være tydelig i annonseteksten.

Priser:

  • Kr 4 300,- eks. mva.
  • Annonsen ligger på nettsiden i 6 uker.

Siste utgave