Møter NTpF deltar på.
markeringsdager med mer innhold.
hilsen fra kurs og