Møter NTpF deltar på.
markeringsdager med mer innhold.
hilsen fra kurs og

Nasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har i samarbeid utarbeidet Nasjonal veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Denne veilederen gir detaljerte råd om hvordan forskriften skal forstås og anvendes i praksis.

Fortsett å leseNasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler

Rapporten «Utprøvende behandling ved helseplager attribuert til amalgamfyllinger. En prospektiv kohortstudie»

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer gjennomført et prosjekt med utprøvende behandling rettet mot pasienter med langvarige medisinsk uforklarte helseplager (MUPS) som de selv mente hadde sammenheng med amalgamfyllinger.

Fortsett å leseRapporten «Utprøvende behandling ved helseplager attribuert til amalgamfyllinger. En prospektiv kohortstudie»

SMBNorge jubilerar

Tannpleierforeininga sin samarbeidspart SMBNorge, feirar 30 års jubileum den 29. oktober i Oslo. Sjølvstendig næringsdrivande tannpleiarar er medlemmer gjennom NTpF, og er invitert. NTpF oppfordrar til å delta på flott dag og fest!

Fortsett å leseSMBNorge jubilerar