Tillitsvalgte

Hvem er din tillitsvalgte og hva kan de hjelpe deg med?

Hva kan tillitsvalgte hjelpe deg med?

  • ivareta dine lønns- og arbeidsforhold 
  • bruke medbestemmelsesretten og påvirkningsmulighetene i egen virksomhet 
  • være faglig oppdatert og kjenne foreningens satsningsområder 

Tillitsvalgte ivaretar deg også gjennom:

  • synliggjøre tannpleiernes kompetanse ovenfor medlemmer, arbeidsgiver, politiske miljø og lokalmiljøet for øvrig. 
  • bidra til godt arbeidsmiljø og virksomhetenes IA-arbeid 

Er du tillitsvalgt?

Opplæring av tillitsvalgte: I kurskalenderen legger vi inn planlagte kurs for tillitsvalgte. Det er også en del nettkurs du kan ta. På siden om arbeidsmiljø kan du plukke opp tips på steder å finne nyttig informasjon.

Hva skjer i tillitsvalgtarbeidet

Hovedtillitsvalgte i fylkene for perioden 2024-2025

Tillitsvalgte for tannpleiere som jobber offentlig, jobber du privat kan du kontakte rådgiverne i organisasjon, lønn og arbeidsforhold

Agder

Kirsti Helgesen

Hovedtillitsvalgt

Søgne tannklinikk
Tlf: 38050900

Akershus

Jonill Engesæter

Hovedtillitsvalgt/rådgiver NTpF

Rådgiver NTpF organisasjon, lønn og arbeidsforhold 70 % stilling

Hovedtillitsvalgt 30 % stilling

Buskerud

Nabiha Gulzar

Hovedtillitsvalgt

Lier Tannklinikk

TOO team i Buskerud Fylke

 

Finnmark

Karin Johnsen

Hovedtillitsvalgt

Tana Bru Tannklinikk

Innlandet

Maria Verezubova

Hovedtillitsvalgt

Valdres tannklinikk

Ny HTV fra juli 2024

Møre og Romsdal

Monica Garshol

Hovedtillitsvalgt

 tannklinikk

Nordland

Kari-Anne Hatlen

Hovedtillitsvalgt

Rana tannklinikk

Oslo

Vivi-Ann Hoff-Olsen

Hovedtillitsvalgt

Rogaland

Tove Salte Kallelid

Hovedtillitsvalgt Rogaland

Madla tannklinikk 
Tlf: 51509030

Telemark

Julie Caroline Berg Adsen

Hovedtillitsvalgt

Skien tannklinikk

Vårin Larsen er vara for Julie Adsen mens hun er i fødselspermisjon

Troms

Linnea Idstrøm

Hovedtillitsvalgt

Nordøya Tannklinikk

Trøndelag

Elise Taylor Spets

Hovedtillitsvalgt

Vestfold

Benthe Sogn

Hovedtillitsvalgt

Holmestrand tannklinikk

Vestland

Ann-Elin Instebø

Hovedtillitsvalgt/leder NTpF

Hovedtillitsvalgt Vestland fylkeskommune

Leder i Norsk Tannpleierforening

Østfold

Jenny Maria Lasson

Hovedtillitsvalgt

Fredrikstad Tannklinikk