Tillitsvalgte

Hvem er din tillitsvalgte, hva gjør tillitsvalgte, og hva kan de hjelpe deg med?

Hva kan tillitsvalgte hjelpe deg med?

  • Hva kan tillitsvalgte hjelpe deg med?
  • Hva vil det si å være tillitsvalgt?
  • Tillitsvalgt i Norsk Tannpleierforening.

Tillitsvalgtes kompetanse og oppgaver

Oppgaver du som tillitsvalgt skal ha kompetanse til å løse: 

  • ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsforhold 
  • bidra til godt arbeidsmiljø og virksomhetenes IA-arbeid 
  • synliggjøre tannpleiernes kompetanse ovenfor medlemmer, arbeidsgiver, politiske miljø og lokalmiljøet for øvrig.  
  • ivareta rammebetingelser for fagutøvelsen i virksomheten 
  • bruke medbestemmelsesretten og påvirkningsmulighetene i egen virksomhet 
  • være faglig oppdatert og kjenne foreningens satsningsområder 
  • rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer 

Er du tillitsvalgt?

Opplæring av tillitsvalgte: I kurskalenderen legger vi inn planlagte kurs for tillitsvalgte. Det er også en del nettkurs du kan ta. På siden om arbeidsmiljø kan du plukke opp tips på steder å finne nyttig informasjon.

Hva skjer i tillitsvalgtarbeidet:

Hovedoppgjøret er i havn

For første gang var Norsk Tannpleierforening med i forhandlingsutvalget i Unio og satt «ved bordet» under meklingen mellom hovedorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund, KS helga 21.-24. mai. Det var spennende og

Les mer »

Streik? Hold av tirsdag 24. mai kl. 18.15

Denne helga starter innspurten i meklinga i årets tariffoppgjør. Hvis mekling ikke fører fram, blir det streik fra 24. mai. Vi gjør det vi kan for å finne en løsning gjennom mekling, men i tilfelle av streik, vil vi at den skal begynne med solide markeringer.

Les mer »

Hovedtillitsvalgte i fylkene for perioden 2022-2023

Disse er tillitsvalgte for tannpleiere som jobber offentlig, jobber du privat kan du kontakte rådgiverne i lønn og arbeidsforhold

Agder

Ilona Mørch

Hovedtillitsvalgt

Krøgnes og Froland tannklinikk

Innlandet

Anna Xuan-Hong Thi Nguyen

Hovedtillitsvalgt Innlandet

Vågå, Lom og Sjåk tannklinikk

Møre og Romsdal

Eli Helen Limstrand

Hovedtillitsvalg

Spesialtannpleier

Hareid tannklinikk

Nordland

Kari-Anne Hatlen

Hovedtillitsvalgt

Rana tannklinikk

Oslo

Vivi-Ann Hoff-Olsen

Hovedtillitsvalgt

 tannklinikk

Rogaland

Tove Salte Kallelid

Hovedtillitsvalgt Rogaland

Madla tannklinikk

Troms og Finnmark

Therese-Marlene Wikbo

Hovedtillitsvalgt

Kompetansesenteret Nord Norge

Trøndelag

Zohra Sakhi

Hovedtillitsvalgt

Brundalen Tannklinikk

Vestfold og Telemark

Benthe Sogn

Hovedtillitsvalgt

Sektorutvikling- Holmestrand tannklinikk

Viken

Jonill Engesæter

Rådgiver lønn- og arbeidsforhold

Hovedtillitsvalgt Viken fylkeskommune 50  % stilling

Rådgiver lønn og arbeidsforhold NTpF 50 % stilling

Vestland

Ann-Elin Instebø

Rådgiver lønn- og arbeidsforhold

Hovedtillitsvalgt Vestland fylkeskommune 40 % stilling

Rådgiver lønn- og arbeidsforhold NTpF 60 % stilling