Hovedstyret

Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Hovedstyret blir valgt på landsmøtet som avholdes hvert 4. år. Landsmøtet avholdes i forbindelse med fagkonferansen. Alle medlemmer er velkomne til å delta på landsmøtet.

Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens høyeste organ, og mange viktige avgjørelser blir tatt her. Hver lokalavdeling sender to delegater med stemmerett til landsmøtet.
Det blir vedtatt arbeidsprogram for neste landsmøteperiode, forslag til vedtektsendringer og valg av nytt landsstyre. Det er viktig at delegatene er godt forberedt, og at lokalavdelingene diskuterer og fremmer saker som er aktuelle i arbeidsprogrammet de kommende fire årene. 
Kandidater som stiller til valg og valgkomiteens innstilling til nytt styre, blir presentert i Tannstikka i forkant av landsmøte.
 

Neste landsmøte er i 2027

Hovedstyret 2023-2027

Ann-Elin Instebø

Leder

 • nyvalgt leder av NTpF 2023
 • erfaring som HTV siden 2015
 • Utdannet tannpleier ved Universitetet i Bergen i 1991

Benthe Sogn

Nestleder

 • Utdannet tannpleier ved universitetet i Oslo i 1990
 • Jobber offentlig i Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Har jobbet privat
 • HTV siden 2022

Anne-Mai Nilssen

Styremedlem

 • utdannet tannpleier ved Universitetet i Tromsø i 2000.
 • har vært ansatt på privat tannhelseklinikk
 • har åpnet og drevet tannpleierklinikk i Tromsø.
 • jobber som selvstendig næringsdrivende i privat praksis i Nor-Odal
 • vært styremedlem siden 2010

Slavica Pejic Durasovic

Styremedlem

 • jobber ved Universitetet i Oslo ved bachelorutdanningen for tannpleiere
 • videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid
 • master i helsefremmende arbeid

Synne Antonsen

Styremedlem

 • utdannet tannpleier ved universitetet i Oslo i 2016
 • jobber privat
 • styremedlem i Oslo og Akershus lokalavdeling

Varamedlemmer 2023-2027

Alida Hodzic

1. varamedlem

 • utdannet tannpleier  ved UiB i 2003
 • Kompetanseheving i 2016, 2 årig tannpleierutdanning til Bachelor i tannpleie
 • ansatt ved Universitetet i Bergen ved bachelorutdanningen for tannpleiere
 • ansatt ved Oris Dental Åsane Arken

Mari Skeie Danielsen

2. varamedlem

 • jobber i privat familiedrevet tannklinikk i Stavanger.
 • er partner i et AS med et enkeltmannsforetak
 • har i tillegg til en halv stilling i Vestland fylkeskommune på Stord tannklinikk.
 • jobbet ved offentlig klinikk i Bømlo.
 • utdannet tannpleier i Umeå, Sverige

Valgkomiteen 2023-2027

 • Line Kalland
 • Guro Flem Ulla
 • Zohra Sahki
  • Vara: Hilde Aga

Landsmøtet

Landsmøtet avholdes hvert 4. år i forbindelse med den årlige fagkonferansen. Neste landsmøte avholdes i 2027.

Ekstraordinært landsmøte 2021

Ved ekstraordinært landsmøte i 2021 ble det bestemt å forlenge landsmøteperioden for 2018-2022  med ett år i forbindelse med overgang til Unio.