Landsstyret

Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Landsstyret blir valgt på landsmøtet som avholdes hvert 4. år. Landsmøtet avholdes i forbindelse med fagkonferansen. Alle medlemmer er velkomne til å delta på landsmøtet.

Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens høyeste organ, og mange viktige avgjørelser blir tatt her. Hver lokalavdeling sender to delegater med stemmerett til landsmøtet.
Det blir vedtatt arbeidsprogram for neste landsmøteperiode, forslag til vedtektsendringer og valg av nytt landsstyre. Det er viktig at delegatene er godt forberedt, og at lokalavdelingene diskuterer og fremmer saker som er aktuelle i arbeidsprogrammet de kommende fire årene. 
Kandidater som stiller til valg og valgkomiteens innstilling til nytt styre, blir presentert i Tannstikka.
 

Har du lyst til å engasjere deg og bli en del av landsstyret?
Kjenner du noen som burde stille til valg?
Gi beskjed til valgkomiteen.

Landsstyret 2019-2023

Hilde Aga

Hilde Aga

Leder

 • utdannet tannpleier i Bergen i 1979
 • har vært leder i Tannpleierforeningen siden 2010.
 • har tidligere hatt en periode som nestleder i Tannpleierforeningen 
 • har jobbet offentlig
 • har vært tilsatt hos spesialist i periodonti
 • vært selvstendig næringsdrivende tannpleier

Line Kalland

Nestleder

 • utdannet tannpleier ved Universitetet i Bergen
 • ansatt i Innlandet fylkeskommune
 • over 20 års erfaring offentlig
 • har jobbet privat

Anne-Mai Nilssen

Styremedlem

 • utdannet tannpleier ved Universitetet i Tromsø i 2000.
 • har vært ansatt på privat tannhelseklinikk
 • har åpnet og drevet tannpleierklinikk i Tromsø.
 • jobber som selvstendig næringsdrivende i privat praksis i Nor-Odal
 • vært styremedlem siden 2010

Lisa Brændø

Styremedlem

 • Tannhelsefaglig konsulent i staben i Tannhelsetjenesten i Oslo kommune
 • har jobbet som tannpleier og i prosjekt
 • har studert prosjektledelse og master i Helsefagvitenskap
 • spesialtannpleier
 • har videreutdanning i tannpleie og helsefremmendearbeid ved USN
 • utdannet tannpleier ved Universitetet i Bergen i 2011.

Kristiane Muren

Styremedlem

 • er for tiden i fødselspermisjon (2022)
 • jobber i Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • tidligere HTV(hovedtillitsvalgt fra 2015-2019) i Møre og Romsdal fylkeskommune
 • har jobbet i privatpraksis
 • utdannet tannpleier ved universitetet i Bergen i 2012

Varamedlemmer 2019-2023

Linda Kjølstadmyr

1. varamedlem

 • avsluttet styreperioden sin i 2022
 • jobber i EMS Norge
 • har jobbet i privat klinikk (ansatt og selvstendig).
 • spesialtannleier
 • har videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid ved USN 2016-2018
 • utdannet tannpleier ved universitetet i Oslo i 1992.

Mari Skeie Danielsen

2. varamedlem

 • jobber i privat familiedrevet tannklinikk i Stavanger.
 • er partner i et AS med et enkeltmannsforetak
 • har i tillegg til en halv stilling i Vestland fylkeskommune på Stord tannklinikk.
 • sekretær i lokalavdelingen -Rogaland
 • jobbet ved offentlig klinikk i Bømlo.
 • utdannet tannpleier i Umeå, Sverige

Kristin Holtan Saga

3. varamedlem

 • jobbet som selvstendig næringsdrivende på tannklinikk i Bø.
 • for tiden deleier i tannklinikken sammen med søster, bror og kusine.
 • utdannet tannpleier ved Universitetet i Oslo i 2010.

Leder av valgkomiteen 2018-2023

Slavica P. Djurasovic

slavica.djurasovic@hel.oslo.kommune.no

Landsmøtet

Landsmøtet avholdes hvert 4. år i forbindelse med den årlige fagkonferansen. Neste landsmøte avholdes i 2023.

Ekstraordinært landsmøte 2021

Ved ekstraordinært landsmøte i 2021 ble det bestemt å forlenge landsmøteperioden for 2018-2022  med ett år i forbindelse med overgang til Unio.