Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Helsedirektoratet har videreformidlet svar til lege ang. bestemmelsen i forskrift 16. desember 2014 nr. 1702 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom § 1 punkt 4 Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander, og bestemmelser ifm. med dette utdypet i tilhørende rundskriv.

Fortsett å leseInfeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Endringer i lov om tannhelseloven vedtatt i Stortinget

Stortinget har vedtatt endringer i lov om tannhelsetjenesten. Lovforslaget fra regjeringen gir flere grupper rett til tannhelsehjelp i den offentlige helsetjenesten. Dette gjelder unge voksne fra 21 til 24 år, innsatte i fengsler, pasienter i LAR (legemiddelassisert rehabilitering), og noen grupper av personer som sliter med rusmiddelavhengighet

Fortsett å leseEndringer i lov om tannhelseloven vedtatt i Stortinget