Selvstendig næringsdrivende

For deg som jobber som selvstendig næringsdrivende eller vurderer å starte for deg selv.

Fordeler for selvstendig næringsdrivende

Det er mange fordeler du som selvstendig næringsdrivende har i Norsk Tannpleierforening.

Her er en oversikt:

  • mulighet for å få tilsendt kontraktsforslag og oppstartshjelpen
  • Gratis medlemskap i Små- og mellomstore bedrifter (SMB – dinbedrift.no) for selvstendig næringsdrivende, som gir mange fordeler.
  • Fagbladet «Tannstikka» 6 ganger per år både pr. post og elektronisk  
  • Gunstige forsikringer gjennom Tannpleiernes forsikringskontor 
  • Rabattordninger gjennom Unio for eksempel: Nordea, Avis, Dansommer, Norgessommer, Norgesbooking, Novasol, Stormberg, Rottefella, Wallbox og andre.
    Se Unios nettsider for til enhver tid oppdatert informasjon 
  • Juridisk bistand dersom det blir nødvendig.  Nye medlemmer har 6 måneders karenstid for juridisk bistand.  
  • Fellesskap nasjonalt  
  • Felleskap lokalt gjennom automatisk medlemskap i lokalavdeling 

Juni 2022 vedtok styret i Unio å opprette et interesseutvalg som skal ivareta politiske rammevilkår for medlemmer i Unio-forbundene som er selvstendig næringsdrivende. 

Valg av selskapsform

Hvilken selskapsform passer best for din virksomhet?

Enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap? 

Dette står det noe om i oppstartsheftet utarbeidet av Tannpleierforeningen. Vurderer du å starte for deg selv kan du få heftet tilsendt ved å sende e-post til post@tannpleier.no

Start av egen bedrift?

Du finner mye informasjon på altin.no-starte bedrift

Oppstartsheftet utarbeidet av Tannpleierforeningen kan også være til god hjelp. 
Medlemmer kan få dette tilsendt, send oss en e-post.

Informasjon til tannpleiere som jobber i privat sektor

Undersøkelse om Helfos tjenester- resultater

Helfo gjennomførte i mars i år en spørreundersøkelse for å kartlegge helseaktørenes opplevelse av Helfos tjenester. Målet med undersøkelsen var å få kunnskap til å forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Resultatrapporten er nå klar.

Les mer »

Medlemsfordeler i SMB

Alle selvstendig næringsdrivende tannpleiere, som er medlem i Norsk Tannpleierforening er har kollektivt medlemskap i SMB(Små og mellomstore bedrifter-din bedrift.no). https://medlemskap.dinbedrift.no/Her får du mange medlemsfordeler. De finner du når du

Les mer »

TIPS- arbeidsgruppe for Tannpleiere i privat sektor

Norsk Tannpleierforening har etter vedtak på Landsmøtet 2018 opprettet en egen arbeidsgruppe for selvstendig næringsdrivende og klinikkeiere. Gruppen jobber med å kartlegge og systematisere nyttig og nødvendig informasjon rundt det å drive selvstendig. Målet er å gjøre det enklere for de som driver selv, og bidra til at flere ønsker å starte sin egen bedrift.

Medlemmer som ønsker mer informasjon og hjelp kan sende e-post til post@tannpleier.no og forklar om din situasjon og dine ønsker.

NTpF har utarbeidet forslag til samarbeidsavtale for selvstendige næringsdrivende.

Formål

Arbeidsgruppen skal være en pådriver i spørsmål som angår tannpleiere i privat sektor. Gruppen skal gi innspill til fagansvarlig i NTpF om aktuelle kurs for yrkesgruppen og legge til rette for møteplasser for aktuelle tannpleiere, eks ved fagkonferanser. Deltagelse i å arrangere dagskurs for yrkesgruppen i regi av NTpF.

Gruppen skal blant annet veilede tannpleiere som tar kontakt med NTpF i spørsmål som gjelder tannpleiere som ønsker å etablere egen praksis, og gi veiledning om de ulike alternativer. Gjennomgå medlemssiden på området Næringsdrivende og foreslå alternativt innhold.

Mandat

Norsk Tannpleierforening har etablert arbeidsgruppe som skal ivareta tannpleiere som vil/er etablert som klinikkeiere, selvstendig næringsdrivende og ansatte i privat praksis, på aktuelle områder. Gruppen skal bestå av 3-4 representanter med en representant fra styret, og med en leder. Gruppen kan ha inntil 2 fysiske møter i året, og deltagerne får økonomisk kompensasjon i tråd med retningslinjer for styremedlemmer. Den øvrige kommunikasjon kan foregå gjennom Teams-møter el.

Arbeidsgruppen holder styret orientert om gruppens fremdrift ved å sende referat fra arbeidsmøter til styreleder. Uklarheter knyttet til formål og mandat avklares med styret i NTpF ved leder når de oppstår.

Vedtatt: 7. november 2018
Styret i Norsk Tannpleierforening

Avatar tannpleier

Tannpleierforeningens medlemsgruppe på FB er et medlemsgode. I gruppen får du informasjon ved viktige oppdateringer.

“Norsk Tannpleierforenings​ målsetting er å styrke ​tannpleiernes faglige utvikling, yrkesidentitet og lønns- og arbeidsforhold i dag og i fremtiden…”
Hilde Aga
Hilde Aga
tidligere leder

Norsk pasientskadeerstatning - NPE

NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt.

Jobber du i den private tannhelsetjenesten som tilsatt eller driver enkeltmannsforetak, skal du være medlem av NPE og du eller din arbeidsgiver betaler en årlig tilskuddssats.

Blir en pasient skadet under behandling, plikter tannpleier å fortelle om muligheten til å søke om erstatning gjennom Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).
Alle tannpleiere er pliktige til å melde sin virksomhet til NPE.

Helsenett

Helsenettet er en sikker digital arena for aktører i helsesektoren, hvor du kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte.

Link til Helsenett sine nettsider (nhn.no)

Samarbeidsavtale mellom driftseier og samarbeidende tannpleier

Medlemmer av Tannpleierforeningen kan få denne tilsendt ved å ta kontakt med oss på post@tannpleier.no