møter med politikere, høringer- muntlige og skriftlige, innspill sendt til partier.