Generasjon FRI- tobakkskampanje

Ny tobakkskampanje i 2024 rettet mot unge omfatter både røyk, snus og vape.

Kampanjen har som overordnet mål å bidra til å forebygge og redusere tobakks- og nikotinbruk blant ungdom, i tråd med regjeringens tobakksstrategi (regjeringen.no).

Kommunikasjonsmål for kampanjen er økt kunnskap om skadevirkninger av nikotin og tobakksprodukter, økt kjennskap til hjelpetilbudene: slutta-app, artikler og spørretjenesten på ung.no og slutta.no / helsenorge.no, samt å påvirke holdninger til nikotin- og tobakksprodukter.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er ungdom 13–17 år. Kampanjen tar utgangspunkt i målet om en tobakk- og nikotinfri generasjon 2010: Generasjon FRI.

Kampanjens budskap

Budskapet er bygget rundt at det å være ung er en tid for løsrivelse og å være fri. Nikotin er svært avhengighetsskapende, og avhengigheten kommer ofte snikende på. Å være avhengig av nikotin er tap av frihet. Samtidig har nikotin negativ effekt på helsen, særlig når du er ung. Å være fri fra nikotin er å være fri til å gjøre som du vil, bestemme selv over egen kropp og ta egne valg.

Budskap

  • Å være avhengig av nikotin er tap av frihet.
  • Nikotin har negativ effekt på helsen.
  • Nikotin er et giftstoff som man fort blir avhengig av, barn og unge er ekstra sårbare for å utvikle avhengighet. Mange synes det å slutte med nikotin er veldig vanskelig og angrer på at de begynte.
  • Nikotin kan ha en uheldig påvirkning på en ung hjerne som fortsatt er i utvikling.
  • Nikotin og nikotinprodukter er ulovlig å selge til alle under 18 år.

Kampanjens landingsside er ung.no/nikotin.

Kampanjen skal i første runde gå fra uke 22 og ut juni på kino, i VG-lista (vg.no) (i forkant og underveis i konserten 21. juni), i digitale og sosiale kanaler og på utendørsreklame rundt om i landet.

Kilde: Helsedirektoratet

Du finner mer informasjonsmateriell på Helsedirektoratets side her

Andre innlegg