Kurs og kalender

Oversikt over kurs Tannpleierforeningen arrangerer og tips til andre kurs.

Kurskalender

Tannpleierforeningen legger ut egne og andres kurs i kurskalenderen. Det er til enhver tid mange kurs som tilbys tannhelsepersonell og foreningen legger ut kurs vi blir informert om i kurskalenderen.

Andre kurstilbydere du kan utforske

Symposium/webinar -Dental fear and anxiety

Det arrangeres symposium innen tannbehandlingsangst i København. Flere fagfolk fra UiO bidrar med sin kompetanse. Dental fears and anxiety - from child to adult How to prevent and manage it. […]

Norsk Tannpleierforening avd. Vestland

Heldagskurs fysisk og over Teams Tema: Autisme -Hvordan kan tannhelsepersonell møte pasienter med autismespekterdiagnoser? Foredragsholder Hedvig Hjertaker, tannpleier med master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi Tannbehandlingsangst Om pasienter sin opplevelse […]

TkØ- Hvordan møte den redde pasienten?

Kurset "Hvordan møte den redde pasienten" er rettet mot tannleger, tannpleier og tannhelsesekretærer. Dato: Torsdag 27. oktober, kl. 10:00-14:00. Kursholdere er Pia Gjessing, tannlege TOO og Marita Gjengstø, tannlege TOO. Program […]

NTFs landsmøte og Nordental

Nova Spektum, Lillestrøm Lillestrøm

Påmeldingen er åpnet og fagprogrammet er klart . Foredragene er markert med enten "Tannleger" eller "Tannhelsesekretærer" som tiltenkt målgruppe. Ingen av foredragene er spesifikt tilrettelagt tannpleiere og tannteknikere som målgruppe, […]

Tillitsvalgtsamling og lokalleder samling

Oslo

Agenda dag 2 vil være felles for  Lokalledere, hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte i fylkene. I fellesskap vil vi vurdere områder disse kan jobbe sammen på. Dette er del av arbeidet med […]

TkØ- Behandling av leppe-kjeve-ganespalte

Kurset "Behandling av leppe-kjeve-ganespalte - et teamarbeid" er rettet mot tannleger og tannpleiere eller andre som er spesielt interesserte. Dato: Onsdag 9. november, kl. 10:00-14:00. Kursholder er Marianne Lofstad, spesialist i protetikk.

Kurs i oralmotorikk på TAKO-senteret

Lovisenberg Diakonale sykehus Lovisenberggata 21 G,Oslo

Oralmotorisk team ved TAKO-senteret inviterer til kurs i oralmotorikk 14. og 15. november i år. Spennende temaer som orale uvaner, biteatferd og tanngnissing er noe av det som vil få oppmerksomhet. Se […]

Webinar: Erosjoner- en oppdatering

Digitalt

NTpF arrangerer i samarbeid med Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, NIOM,  digitalt kurs for medlemmer.Tid: Onsdag 23 november kl. 18.00-20.30Tema:Erosjoner- en oppdateringDiagnostikk-risikoindikatorer og behandling Kurset tar for seg diagnostiske verktøy av […]

kr350

Midt-Norgemøtet 2023

Trondheim

Mer informasjon kommer når den er tilgjengelig kommer

Kjøpsvilkår for NTpF kurs

Andre kurs

Oral Health Professional Traning platform

Digital plattform med kurs du kan ta når det passer deg. Kursene er gratis og oversatt til norsk. Utviklingen av kursene er et samarbeid mellom den europeiske tannpleier forening (EDHF) og det franske selskapet, Pierre Fabre Oral Care. 

Plattformen vil være med på å øke utveksling av kunnskap mellom de forskjellige medlemslandene, utvikling av mer felles kunnskapsnivå og påvirke oppmerksomheten rundt viktigheten av god oral helse. Plattformen ar resultat av internasjonalt arbeid. Ulike land har vært med å utvikle kursene.

Tema for første kurs er orale lesjoner og består av 3 deler:

 • mest vanlige orale lesjoner
 • spesifikke orale lesjoner
 • systemisk sykdom – oral manifestasjon

Det blir presentert flere kurs på plattformen fremover.

Flere kurstilbydere:

 • TkMidt — kurs
  Kompetansesentret Tannhelse Midt tilbyr kurs.
 • TkØ – kurs
  Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst har mange aktuelle kurs, både nettbaserte og fysiske, for tannpleiere.
 • TkRogaland -kurs
  Tannhelse Rogaland kompetansesenter i Stavanger arrangerer jevnlig kurs med varierende tema
 • BEST – Bergen etterutdanningssenter for tannhelse
  Nytt kurstilbud for tannhelsepersonell åpnet i 2022. BEST tilbyr blant annet arbeidskurs og livedemonstrasjoner ved pasientbehandling og skal bidra til nettverk, kunnskapsdeling og livslang læring for høy etisk og faglig standard i tannlegepraksis. Senteret er faglig og administrativt tilknyttet Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen.

Du kan også se på den svenske og danske tannpleierforening sin nettsider for kurs.