Kurs og kalender

Oversikt over kurs Tannpleierforeningen arrangerer og tips til andre kurs.

Kurs i NTpF sin regi er kun for medlemmer.

Kurskalender

Tannpleierforeningen legger ut egne og andres kurs i kurskalenderen. Det er til enhver tid mange kurs som tilbys tannhelsepersonell og foreningen legger ut kurs vi blir informert om i kurskalenderen.

Kjøpsvilkår for kurs i NTpF sin regi

Andre kurs

Oral Health Professional Traning platform

Digital plattform med kurs du kan ta når det passer deg. Kursene er gratis og oversatt til norsk. Utviklingen av kursene er et samarbeid mellom den europeiske tannpleier forening (EDHF) og det franske selskapet, Pierre Fabre Oral Care. 

Plattformen vil være med på å øke utveksling av kunnskap mellom de forskjellige medlemslandene, utvikling av mer felles kunnskapsnivå og påvirke oppmerksomheten rundt viktigheten av god oral helse. Plattformen ar resultat av internasjonalt arbeid. Ulike land har vært med å utvikle kursene.

Tema for første kurs er orale lesjoner og består av 3 deler:

  • mest vanlige orale lesjoner
  • spesifikke orale lesjoner
  • systemisk sykdom – oral manifestasjon

Det blir presentert flere kurs på plattformen fremover.

Andre digitale og fysiske kurstilbydere:

Du kan også se på den svenske og danske tannpleierforening sin nettsider for kurs.