Medlemskap

Medlemskap i Norsk Tannpleierforening gir deg mange fordeler. Her finner du informasjon om kontingent, stipend  og medlemsavtale.

Medlemsfordeler

Norsk Tannpleierforening, NTpF er en yrkesorganisasjon for tannpleiere og tannpleierstudenter. 01.01.2022 ble Tannpleierforeningen en selvstendig profesjonsforening i hovedorganisasjonen Unio.

Norsk Tannpleierforening jobber for å utvikle tannpleieryrket og yrkesgruppens lønns- og arbeidsforhold. Tannpleierne er fortsatt en liten yrkesgruppe og Tannpleierforeningen er tannpleiernes kommunikasjonsplattform. Det er gjennom fellesskapet vi kan utvikle profesjonen og fagområdet.
Medlemmer i NTpF vil ha større påvirkning på egen arbeidsplass, du får faglige og økonomiske fordeler.
Du får bl.a. tilbud om:

Hvorfor være organisert?

Felleskapet i Tannpleierforeningen gir styrke og gjennomslagskraft for tannpleierne, og er en felles stemme overfor politikere, myndigheter og samarbeidende organisasjoner.

 • Når over 1000 tannpleiere står sammen, blir vi sterkere.
 • Medlemmer i NTpF vil ha større påvirkning på egen arbeidsplass, får faglige og økonomiske fordeler.
 • Tannpleierforeningen sikrer dine lønns- og arbeidsforhold, faget og din  faglige utvikling.

Som organisert har du tilgang til støtteapparat den uorganiserte ikke har

Faglig

Autorisert helsepersonell har plikt til å holde seg faglig oppdatert. Tannpleierforeningen bidrar ved å gi deg:

 • årlig fagkonferanse
 • fagtidsskriftet Tannstikka seks ganger i året
 • kurstilbud både sentralt og lokalt
 • stipendordning

Lønns- og arbeidsvilkår

Foreningen ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår ved å gi deg:

 • støtte og hjelp i arbeids- og lønnsavtaler
 • juridisk hjelp ved f.eks. problemer på arbeidsplassen
 • dyktige og engasjerte tillitsvalgte
 • sentrale og lokale lønnsforhandlinger dersom du jobber offentlig

Medlemskapet i et Unio-forbund gir deg mange medlemsfordeler

Trenger du forsikringer?

Medlemmer av Norsk Tannpleierforening får gunstige forsikringsordninger gjennom Tannpleiernes forsikringskontor

Kurs

Medlemskapet bidrar til din faglige utvikling gjennom årlig fagkonferanse og andre kurs.

Er du kunde i Nordea og NTpF medlem?

Er du allerede kunde i Nordea og medlem av Tannpleierforeningen? Ta kontakt med Nordea for å få tilgang til medlemsfordeler.

Arbeidsmiljø - Tannpleierforeningen

Endring av medlemskap eller informasjon

Har du skiftet arbeidssted, stillingsstørrelse eller annet du ønsker å opplyse oss om, kan du fylle ut skjemaet.

Personopplysninger (navn, telefonnummer, adresse eller epost) kan du endre på «Min side»