Helfo og Helsedirektoratet

Informasjon og oppdateringer fra Helfo og Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet

På temasiden om tannhelse finner du blant annet  informasjon om tannhelsetjenesten, TOO, retningslinjer, råd og veiledninger og rapporter

Link til temaside for tannhelse på Helsedirektoratets sider

Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo skal ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester.

Helfo har ansvar for ordningen med stønad og refusjon for utgifter til helsebehandling, legemidler og andre utgifter som dekkes av folketrygdens. I tillegg gir Helfo økonomisk oppgjør til helsebehandlere utenfor sykehus, slik som allmennpraktikere, legespesialister, apotek, psykologer, tannleger, tannpleier, fysioterapeuter. Helfo forvalter frikort for helsetjenester og behandling i utlandet.

På Helfo sine nettsider finner du informasjon om innsending av oppgjør og regelverk som gjelder i tillegg til tjenesteportal for helseaktører, som er en sikker nettportal hvor flere tjenester fra Helsedirektoratet og Helfo er tilgjengelig for deg som er helseaktør. Krever innlogging.

Er du nyutdannet tannpleier kan informasjon på siden «Er du ny som helseaktør? fra Helfo være grei å lese.

Helfo- tannpleier

Helfo- Regelverk for tannpleier

Helfo- Takster for tannpleiere

Veileder i regelverket for stønad til tannbehandling

Tilstander som kan gi rett til stønad til tannbehandling

Husk at buypass-kortet er personlig og skal ikke overlates til andre.
Du må alltid sende inn refusjonskrav til Helfo selv.

Rundskriv til folketrygdloven

Rundskrivet til folketrygdloven §5-6, §5-6a og §25 er omarbeidet fra 1. januar 2023, til mer klart språk og struktur.

Takster 2024

Takstene er regulert og økt med 4,4 prosent fra 1.1.2024. Påslaget er lagt på flatt i tråd med føringen i statsbudsjettet.

Helsedirektoratet – Takster for tannbehandling

SMT listen

Diagnoselisten for sjeldne medisinske tilstander som kan gi rett til stønad til tannbehandling.
Helsedirektoratet har revidert og den gjelder fra 1. januar 2023. 

Aktuelt fra myndighetene

Fag info - Tannpleierforeningen

TannBarn er utvidet med et nytt kapittel

Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år (TannBarn) er utvidet og publisert med Kap. 11 Lokal anestesi, smertestillende legemidler, sedasjon eller generell anestesi (narkose) ved tannbehandling av barn og unge

Les mer »

Helseaktørenes høye tillit til Helfo bekreftes

Helfo gjennomførte i mars i år en brukerundersøkelse for å kartlegge helseaktørenes tillit til Helfo og deres opplevelse av refusjonsordningen. Resultatene er nå klare. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for første gang i 2023.

Les mer »

Kurs i journalføring med trygd

Tilknytning til Helsenett

Tilknytning til helsenettet bestiller du på Norsk Helsenett sine sider