Helfo og Helsedirektoratet

Informasjon og oppdateringer fra Helfo og Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet

På temasiden om tannhelse finner du blant annet  informasjon om tannhelsetjenesten, TOO, retningslinjer, råd og veiledninger og rapporter

Link til temaside for tannhelse på Helsedirektoratets sider

Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo skal ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester.

Helfo har ansvar for ordningen med stønad og refusjon for utgifter til helsebehandling, legemidler og andre utgifter som dekkes av folketrygdens. I tillegg gir Helfo økonomisk oppgjør til helsebehandlere utenfor sykehus, slik som allmennpraktikere, legespesialister, apotek, psykologer, tannleger, tannpleier, fysioterapeuter. Helfo forvalter frikort for helsetjenester og behandling i utlandet.

På Helfo sine nettsider finner du informasjon om innsending av oppgjør og regelverk som gjelder i tillegg til tjenesteportal for helseaktører, som er en sikker nettportal hvor flere tjenester fra Helsedirektoratet og Helfo er tilgjengelig for deg som er helseaktør. Krever innlogging.

Er du nyutdannet tannpleier kan informasjon på siden «Er du ny som helseaktør? fra Helfo være grei å lese.

Helfo- tannpleier

Helfo- Regelverk for tannpleier

Helfo- Takster for tannpleiere

Veileder i regelverket for stønad til tannbehandling

Husk at buypass-kortet er personlig og skal ikke overlates til andre.
Du må alltid sende inn refusjonskrav til Helfo selv

Rundskriv til folketrygdloven

Rundskrivet til folketrygdloven §5-6, §5-6a og §25 er omarbeidet fra 1. januar 2023, til mer klart språk og struktur.

Oppdaterte Takster 2023

Takstene er regulert og økt med i gjennomsnitt 2,6 prosent fra 1.1.2023

Helsedirektoratet – Takster for tannbehandling

SMT listen

Diagnoselisten for sjeldne medisinske tilstander som kan gi rett til stønad til tannbehandling.
Helsedirektoratet har revidert og den gjelder fra 1. januar 2023. 

Aktuelt fra myndighetene

Henvisning til kjeveortoped -elektroniske henvisninger

Informasjon fra Helsedirektoratet 08.12.22 For kjeveortopedisk behandling (tannregulering) som utføres med stønad fra folketrygden er det etter gjeldende regelverk ett absolutt krav at henvisning fra almenntannlege/tannpleier foreligger før behandlingen hos

Les mer »

Bruk av Helfo refusjon innen sykehusodontologi

Når det gjelder folketrygdens stønad til undersøkelse/behandling av tannlege/tannpleier i spesialisthelsetjenesten/helseforetak gjelder følgende: for pasienter som enten behandles poliklinisk eller er inneliggende ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar

Les mer »

Statsbudsjettet 2023

Tannpleiarane kan gleda seg over at det på statsbudsjettet visar fortsatt tilskot til vidareutdanninga ved Universitetet i SørØst Norge. I tillegg blir anmodingsvedtak om tannpleier i kommunen, blir følgt opp med midlar.

Les mer »

Kurs i journalføring med trygd

Tilknytning til Helsenett

Tilknytning til helsenettet bestiller du på Norsk Helsenett sine sider