Helfo og Helsedirektoratet

Informasjon og oppdateringer fra Helfo og Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet

På temasiden om tannhelse finner du blant annet  informasjon om tannhelsetjenesten, TOO, retningslinjer, råd og veiledninger og rapporter

Link til temaside for tannhelse på Helsedirektoratets sider

Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo skal ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester.

Helfo har ansvar for ordningen med stønad og refusjon for utgifter til helsebehandling, legemidler og andre utgifter som dekkes av folketrygdens. I tillegg gir Helfo økonomisk oppgjør til helsebehandlere utenfor sykehus, slik som allmennpraktikere, legespesialister, apotek, psykologer, tannleger, tannpleier, fysioterapeuter. Helfo forvalter frikort for helsetjenester og behandling i utlandet.

På Helfo sine nettsider finner du informasjon om innsending av oppgjør og regelverk som gjelder i tillegg til tjenesteportal for helseaktører, som er en sikker nettportal hvor flere tjenester fra Helsedirektoratet og Helfo er tilgjengelig for deg som er helseaktør. Krever innlogging.

Er du nyutdannet tannpleier kan informasjon på siden «Er du ny som helseaktør? fra Helfo være grei å lese.

Helfo- tannpleier

Helfo- Regelverk for tannpleier

Helfo- Takster for tannpleiere

Veileder i regelverket for stønad til tannbehandling

Tilstander som kan gi rett til stønad til tannbehandling

Husk at buypass-kortet er personlig og skal ikke overlates til andre.
Du må alltid sende inn refusjonskrav til Helfo selv.

Rundskriv til folketrygdloven

Rundskrivet til folketrygdloven §5-6, §5-6a og §25 er omarbeidet fra 1. januar 2023, til mer klart språk og struktur.

Oppdaterte Takster 2023

Takstene er regulert og økt med i gjennomsnitt 2,6 prosent fra 1.1.2023

Helsedirektoratet – Takster for tannbehandling

SMT listen

Diagnoselisten for sjeldne medisinske tilstander som kan gi rett til stønad til tannbehandling.
Helsedirektoratet har revidert og den gjelder fra 1. januar 2023. 

Aktuelt fra myndighetene

Søk på nettsiden til Tannpleierforeningen

Endringer i rundskriv/folketrygden 21-24 åringer

Det er foretatt endringer i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade. Endringene er en konsekvens av endrede regler for stønad til aldersgruppen 21-24 år.

Les mer »

Helfos brukerundersøkelse 2023

Helfo skal sende ut en spørreundersøkelse 8. mars for å kartlegge helseaktørenes opplevelser av Helfos tjenester. Målet med undersøkelsen er å få kunnskap til å forbedre og videreutvikle Helfos tjenester

Les mer »

Henvisning til kjeveortoped -elektroniske henvisninger

Informasjon fra Helsedirektoratet 08.12.22 For kjeveortopedisk behandling (tannregulering) som utføres med stønad fra folketrygden er det etter gjeldende regelverk ett absolutt krav at henvisning fra almenntannlege/tannpleier foreligger før behandlingen hos

Les mer »

Kurs i journalføring med trygd

Tilknytning til Helsenett

Tilknytning til helsenettet bestiller du på Norsk Helsenett sine sider