Helfo og Helsedirektoratet

Informasjon og oppdateringer fra Helfo og Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet

På temasiden om tannhelse finner du blant annet  informasjon om tannhelsetjenesten, TOO, retningslinjer, råd og veiledninger og rapporter

Link til Temaside for tannhelse på Helsedirektoratets sider

Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo skal ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester.

Helfo har ansvar for ordningen med stønad og refusjon for utgifter til helsebehandling, legemidler og andre utgifter som dekkes av folketrygdens. I tillegg gir Helfo økonomisk oppgjør til helsebehandlere utenfor sykehus, slik som allmennpraktikere, legespesialister, apotek, psykologer, tannleger, tannpleier, fysioterapeuter. Helfo forvalter frikort for helsetjenester og behandling i utlandet.

På Helfo sine nettsider finner du informasjon om innsending av oppgjør og regelverk som gjelder i tillegg til tjenesteportal for helseaktører, som er en sikker nettportal hvor flere tjenester fra Helsedirektoratet og Helfo er tilgjengelig for deg som er helseaktør. Krever innlogging.

Helfo- tannpleier

Helfo- Regelverk for tannpleier

Helfo- Takster for tannpleiere

Veileder i regelverket for stønad til tannbehandling

Oppdaterte Takster 2022

SMT listen

Diagnoselisten for sjeldne medisinske tilstander som kan gi rett til stønad til tannbehandling.
Listen er revidert og gjelder fra 1. januar 2022.

Link til listen på Helsedirektoratet sine sider

Aktuelt fra myndighetene

Tannhelsetilbud for 21- og 22-åringer

Rundskriv I-2/2022, Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2022, fra HOD. Rundskrivet orienterer det om det utvidede fylkeskommunale tannhelsetilbudet som fylkeskommunene kan tilby til 21 – 22 åringene, med 50 prosent egenbetaling

Les mer »

Kurs i journalføring med trygd

Tilknytning til Helsenett

Tilknytning til helsenettet bestiller du på Norsk Helsenett sine sider