Pensjon

Pensjonssystemet er bygget opp av tre nivåer: alderspensjon fra folketrygden, -pensjon fra arbeidsgiver og egen pensjonssparing.

Pensjon

Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet. Årsaken kan være at en har oversteget en fastsatt grense for arbeidsfør alder eller forlater arbeidslivet av helsemessige årsaker. Pensjonen skal sikre livsgrunnlaget når lønnen fra arbeidsgiver opphører. Det er derfor viktig at pensjon er en del av tariffavtalen, slik at ikke arbeidsgiver ensidig kan endre ordningen.

Norsk Tannpleierforening har medlemmer i offentlig og privat sektor. For medlemmer i kommunesektoren forhandles lønnen sentralt med KS dvs. at lønns- og pensjonsforhold er regulert i den sentrale tariffavtalen mellom KS og Norsk Tannpleierforening.

Alderspensjon
Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Arbeidsgiveren din setter av penger til tjenestepensjon. Jobber du i offentlig sektor har du offentlig tjenestepensjon.

Folketrygden er den viktigste pensjonsordningen både om jobber offentlig eller privat.
Tjenestepensjon kommer i tillegg, og den er betalt av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap.
 
KLP er den kommunale pensjonskassen for ansatte i Fylkeskommunen og Statens pensjonskasse er for arbeidstakere ansatte i staten. Medlemmene betaler 2% av lønnen i pensjonsinnskudd.
 
Offentlig tjenestepensjon skal sikre at alle med full opptjening (30 år) får 66% av sluttlønnen med en øvre grense på 12 G.

Tjenestepensjon for ansatte i privat sektor

I privat sektor er det store forskjeller, både for hva slags ytelse pensjonsordningen gir, og nivået.
Minimumskravet til pensjonsordning i privat sektor er obligatorisk tjenestepensjon (OTP). I tillegg til opptjeningen i folketrygden har de fleste rett til tjenestepensjon gjennom nåværende og tidligere arbeidsforhold. Gjennom OTP-loven (lov om obligatorisk tjenestepensjon) er alle arbeidsgivere med mer enn to ansatte forpliktet til å ha en tjenestepensjonsordning. OTP-loven gjelder bare for ansatte i privat sektor og for ansatte med minst 20 % stilling.

Veiledningsheftet «lønns- og arbeidsforhold 2021» er utarbeidet av Norsk Tannpleierforening, og  er en veileder for deg som er tilsatt i privat sektor. Et punkt i veilederen tar for seg tjenestepensjon.

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende må selv ta ansvar for pensjon utover folketrygden sine ytelser. Ta kontakt med banken eller forsikringsselskap for råd og veiledning.

Privat pensjonssparing

Mange vil ha behov for ytterligere bidrag til pensjonen gjennom individuell pensjonssparing. Om man velger dette, og hvilken spareform som passer den enkelte, bestemmer man selv. Sparing til pensjon vil være viktig for de fleste, men for selvstendig næringsdrivende er det spesielt viktig. Der ansatte automatisk får pensjon fra sin arbeidsgiver, er selvstendig næringsdrivende selv ansvarlig for å opprette sin egen pensjonsordning.

Som medlem i Norsk Tannpleierforening har du fordelen av at Unio har fremforhandlet en meget god avtale med Nordea Liv på vegne av alle våre medlemmer, som gir gode og konkurransedyktige pensjonsbetingelser.
Avtalen kan sikre deg flere tusen kroner ekstra som pensjonist. Den som kun har pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold i det private, får samme gode betingelser som på egen pensjonskonto.

Les mer om Nordea Liv  på Unio sine sider.

Lurer du på hvor pensjonen din er plassert i dag og hva du har oppspart? Sjekk norskpensjon.no

Forskingsinformasjon for pensjonistmedlemmer

Hva gjelder for obligatorisk grunnforsikring når du blir pensjonist? Det kan du lese om ved å følge linken HER.