Internasjonalt arbeid

Norsk Tannpleierforening er medlem av tannpleiernes internasjonale organisasjoner.
Vi samarbeider også med de andre nordiske tannpleierforeningene.

Internasjonalt arbeid

Norsk Tannpleierforening er medlem av tannpleiernes internasjonale organisasjoner.  Her deler vi kunnskap og inspirerer hverandre til å fremme og styrke faget, utdannelsen og befolkningens munnhelse.  Vi samarbeider også med de andre nordiske tannpleierforeningene.

 • IFDH – International Federation of Dental Hygienist
 • EDHF – European Dental Hygienists Federation.

Tannpleierforeningens internasjonale representanter

 • Leder Ann-Elin Instebø 
 • Styremedlem Anne-Mai Nilssen

Internasjonal spørreundersøkelse

Norsk Tannpleierforening har mottatt forespørsel om å dele undersøkelse som skal bli med på å danne grunnlag en for behovsbasert modellering av tannhelsepersonell fremover. Bli med å bidra og svar på undersøkelsen.
Forespørsel ble sendt fra Ave Põld
Board member, Estonian Dental Association

Les mer»

ISDH 2024 Sør-Korea

Frist for «early-bird» pris er 20. mars.

Om du vurderer å dra på internasjonal tannpleierkonferane i Korea til sommeren er det lurt å bestemme seg nå.

Les mer»

IFDH- International Federation of Dental Hygeinist

International Journal of Dental Hygiene

Tidsskriftet er med på å fremme forskning og kunnskap om oral helse og tannpleie. Tidsskriftet bidrar til at vi på tvers av landegrense kan inspirere hverandre til å forske i og fremme effekten av faget vårt. Publiserer fagfellevurderte forskningsartikler. Publiseres 4 ganger per år. Ønsker du å abonnere finner du informasjon om det på ifdh.org

Kommende internasjonale konferanser

Bli med på internasjonal konferanse. Her får du masse faglig påfyll, oppdatert deg på forskning på tannpleierområdet og sosialt og kulturelt påfyll i en stor pakke. Det er bare å begynne å spare.

2024:  Seoul, Korea 11 -13 juli. Tema: Dental Hygienist, The Center of Oral Health

2026: Milano, Italia 9-11 juli.

2028: Dubai

Organisasjonens mål

 • Sikre og forsvare yrkesgruppens interesser, og fremme yrkesgruppen globalt
 • Fremme profesjonelle allianser mellom tannpleierforeningene, så vel som med andre tverrfaglige foreninger og organisasjoner
 • Fremme samfunnets ansvar til å forbedre oral helse og kvalitet på det helsefremmende arbeidet
 • Fremme og koordinere kunnskap og informasjon om yrket, utdanning, forsking og forskingsbasert praksis
 • Øke offentlig bevissthet om at oral sykdom kan forebygges gjennom bevisst satsing, og at oral sykdom kan ha betydelig innvirkning på generell helse
 • Være et internasjonalt, vitenskapelig fora for utdanning og nettverksbygging for problemstillinger knyttet til oral helse

IFDH er styrt av House of Delegates, representantskapet. Representantskapet består av to delegater fra hvert medlemsland og møtes hvert 2. år. Styret består av fem styremedlemmer. De har ansvar for å utøve målene representantskapet har vedtatt i landsmøteperioden. Se mer på ifdh.org
Videre er det etablert 6 ulike komitéer som arbeider med ulike tema i løpet av landsmøteperioden.

EDHF - European Dental Hygienists Federation

EDHF ble etablert i 1999, og representerer 24 nasjonale tannpleierforeninger i Europa. Til sammen representerer EDHF rundt 38 000 tannpleiere. Styret består av fire medlemmer valgt blant representantene. Representantskapet består av to representanter fra hvert medlemsland. Medlemslandene møtes årlig.

Gjennom EDHF får tannpleierforeninger en felles plattform for å utveksle kunnskap og informasjon foreningene imellom, og for å kommunisere med andre europeiske organisasjoner som arbeider for å fremme helsen.

EDHF skal fremme oral helse og forebygge sykdom gjennom å sikre at oral helse blir en del av den totale helsebegrepet. EDHF skal styrke og fremme tannpleieren sitt arbeidsfelt.

Du kan lese mer om EDHF på nettsiden deres : edhf.eu

Organisasjonens mål

 • Styrke tannpleierfunksjonen ved å jobbe for anerkjenning av yrket i alle europeiske land
 • Samarbeide med utdanningsinstitusjonene for tannpleiere og etablere felles rammeverk godkjent av EU direktivet, Professional Qualification and legislations
 • Støtte hverandre i arbeidet med utvikling av yrkesgruppen, innenfor forsking og samarbeid med andre helseprofesjoner
 • Samarbeide med organisasjoner for å styrke oral helse i samfunnet
 • Være en organisasjon som EU-direktiv viser til og som EU viser til på andre områder som gjelder yrkesgruppen

Du kan lese mer om EDHF på nettsiden deres : edhf.eu