Kontingent

Priser på medlemskap og hvordan betale kontingent.

Yrkesaktivt medlemskap

Yrkesaktive betaler 1.45 % av brutto årsinntekt *.
Maksbeløp er kr 522,- per måned.

Du kan søke om stipend til kurs og videreutdanning fra fondet – se mer om stipend her. 

Eksempel:

Brutto årslønn 430 000/ 12 mnd = kr 35 833 x 1,45 / 100= Kr 519 i mnd. 
Maksbeløp pr. mnd er 522,-, så du betaler betaler aldri mer enn det.

Slik regner du ut kontingenten dersom du for eksempel jobber 60% stilling:Årslønn 430 000/ 100 x 60 = Kr 258 000 i brutto årslønn.

258 000/ 12 mnd = Kr 21 500 x 1.45  / 100 = Kr 312 i mnd.

Kontingent blir kr 312,-

*Kontingent beregnes av bruttolønn, uavhengig av om medlemmet er helt eller delvis i jobb. Bruttolønn er all inntekt som oppgis i post 111.A på lønns- og trekkoppgaven. Dette inkluderer lønn med tillegg, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger og tariffavtalt pensjonistlønn fra arbeidsgiver eller fra NAV.

Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen.
Pr 1/1/2024 er beløpet inntil kr 8 000,-

Ikke yrkesaktivt medlemskap

Ikke yrkesaktive betaler  500,- per år
(gjelder ved rehabilitering, ulønnet permisjon, attføring, arbeidssøkere etc.) 

Studentmedlemskap, bachelorstudenter

Bachelorstudenter har gratis medlemskap

Pensjonist/Ufør medlemskap

Pensjonister betaler 500,- per år. 

Hva gjelder for obligatorisk grunnforsikring når du blir pensjonist? Les mer ved å følge linken HER.

Personer med 100% arbeidsavklaringspenger fra NAV

Kr 500 i året som deles i 2 innbetalinger, i mars og september, kr 250 pr. gang. 

Hvordan betaler du kontingenten?

I tråd med vedtektene skal medlemmer ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten settes på månedlig trekk i sine respektive fylkeskommuner/Oslo Kommune. Det samme gjelder for ansatte ved helseforetakene og statlige etater. NTpF sender beskjed om trekk til arbeidsgiver etter å ha mottatt innmeldingen.

Tannpleiere i privat sektor skal opprette avtalegiro med Tannpleierforeningen for innbetaling av kontingent. Selvstendig næringsdrivende kan få egen årsavtale. Ta kontakt med administrasjonen på post@tannpleier.no

Yrkespassive, studentmedlemmer og pensjonistmedlemmer får tilsendt faktura på e-post for innbetaling av kontingent i medlemsperioden.

Tilbakemeldinger fra tannpleiere

Vet du...

…at du får trukket fra fagforeningskontingent på skatten?
Tannpleierforeningen rapporterer til Skatteetaten hvor mye du har betalt, slik at det kommer på skattemeldingen din.

Flyttet?

Husk å endre opplysninger på Min side dersom du flytter, endrer arbeidsgiver, stillingsprosent og/eller årsinntekt.

Ny arbeidsplass?

Husk å endre opplysninger på Min side dersom du har ny arbeidsplass eller arbeidsgiver.