Kontingent

Priser på medlemskap og hvordan betale kontingent.

Yrkesaktivt medlemskap

Yrkesaktive betaler 1.45 % av brutto årsinntekt *.
Maksbeløp er kr 522,- per måned.

Du kan søke om stipend til kurs og videreutdanning fra fondet – se mer om stipend her. 

Eksempel:

Brutto årslønn 430 000/ 12 mnd = kr 35 833 x 1,45 / 100= Kr 519 i mnd. 
Maksbeløp pr. mnd er 522,- slik at du betaler betaler aldri mer den det.

 

Slik regner du ut kontingenten dersom du for eksempel jobber 60% stilling:Årslønn 430 000/ 100 x 60 = Kr 258 000 i brutto årslønn.

258 000/ 12 mnd = Kr 21 500 x 1.45  / 100 = Kr 312 i mnd.

Kontingent blir kr 312,-

*Kontingent beregnes av bruttolønn, uavhengig av om medlemmet er helt eller delvis i jobb. Bruttolønn er all inntekt som oppgis i post 111.A på lønns- og trekkoppgaven. Dette inkluderer lønn med tillegg, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger og tariffavtalt pensjonistlønn fra arbeidsgiver eller fra NAV.

Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen.
Pr 1/1/2023 er beløpet inntil kr 7 700,-

Ikke yrkesaktivt medlemskap

Ikke yrkesaktive betaler  500,- per år
(gjelder ved rehabilitering, ulønnet permisjon, attføring, arbeidssøkere etc.) 

Studentmedlemskap, bachelorstudenter

Bachelorstudenter har gratis medlemskap

Pensjonist/Ufør medlemskap

Pensjonister betaler 300,- per år

Personer med 100% arbeidsavklaringspenger fra NAV

Gratis medlemskap

Hvordan betaler du kontingenten?

I tråd med vedtektene skal medlemmer ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten settes på månedlig trekk i sine respektive fylkeskommuner/Oslo Kommune. Det samme gjelder for ansatte ved helseforetakene og statlige etater. NTpF sender beskjed om trekk til arbeidsgiver etter å ha mottatt innmeldingen.

Tannpleiere i privat sektor skal opprette avtalegiro med Tannpleierforeningen for innbetaling av kontingent. Selvstendig næringsdrivende kan få egen årsavtale. Ta kontakt med administrasjonen på post@tannpleier.no

Yrkespassive, studentmedlemmer og pensjonistmedlemmer får tilsendt faktura på e-post for innbetaling av kontingent i medlemsperioden.

Vet du...

…at du får trukket fra fagforeningskontingent på skatten?
Tannpleierforeningen rapporterer til Skatteetaten hvor mye du har betalt, slik at det kommer på skattemeldingen din.

Flyttet?

Husk å endre opplysninger på Min side dersom du flytter, endrer arbeidsgiver, stillingsprosent og/eller årsinntekt.

Ny arbeidsplass?

Husk å endre opplysninger på Min side dersom du har ny arbeidsplass eller arbeidsgiver.