Kontingent

Priser på medlemskap og hvordan betale kontingent.

Yrkesaktivt medlemskap

Yrkesaktive betaler 1.45 % av brutto årsinntekt *.
Maksbeløp er kr 500,- per mnd. + kr 22,- til opplærings- og utviklingsfond.
Du kan søke om stipend fra fondet – se mer på om stipend her. 

*Kontingent beregnes av bruttolønn, uavhengig av om medlemmet er helt eller delvis i jobb. Bruttolønn er all inntekt som oppgis i post 111.A på lønns- og trekkoppgaven. Dette inkluderer lønn med tillegg, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger og tariffavtalt pensjonistlønn fra arbeidsgiver eller fra NAV.

Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen.
Pr 1/1/2022 er beløpet inntil kr 5 800,-

Ikke yrkesaktivt medlemskap

Ikke yrkesaktive betaler  500,- per år
(gjelder uføre, rehabilitering, ulønnet permisjon, attføring, arbeidssøkere etc.) 

Studentmedlemskap, bachelorstudenter

Bachelorstudenter har gratis medlemskap

Pensjonistmedlemskap

Pensjonister betaler 300,- per år

Hvordan betaler du kontingenten?

I tråd med vedtektene skal medlemmer ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten settes på månedlig trekk i sine respektive fylkeskommuner/Oslo Kommune. Det samme gjelder for ansatte ved helseforetakene og statlige etater. NTpF sender beskjed om trekk til arbeidsgiver etter å ha mottatt innmeldingen.

Tannpleiere i privat sektor skal opprette avtalegiro med Tannpleierforeningen for innbetaling av kontingent. Selvstendig næringsdrivende kan få egen årsavtale. Ta kontakt med administrasjonen på post@tannpleier.no

Yrkespassive, studentmedlemmer og pensjonistmedlemmer får tilsendt faktura på e-post for innbetaling av kontingent i medlemsperioden.

Vet du...

…at du får trukket fra fagforeningskontingent på skatten?
Tannpleierforeningen rapporterer til Skatteetaten hvor mye du har betalt, slik at det kommer på skattemeldingen din.

Flyttet?

Husk å endre opplysninger på min side dersom du flytter, endrer arbeidsgiver, stillingsprosent og/eller årsinntekt.

Ny arbeidsplass?

Husk å endre opplysninger på min side dersom du har ny arbeidsplass eller arbeidsgiver.