Ny statistikk for Tannhelsetjenesten

Ny statistikk for tannhelsetjenesten viser for første gang reduksjon i antall 12- og 18- åringer uten karieserfaring. Dette er bekymringsfullt Her må politikerne våkne og innføre sukkeravgift prisreduksjon på sunne alternativ. Samtidig satse mer på forebygging og flere tannpleiere.

Se statistikken på SSB sine sider her.

 

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.