TannBarn er utvidet med et nytt kapittel

Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år (TannBarn) er utvidet og publisert med Kap. 11 Lokal anestesi, smertestillende legemidler, sedasjon eller generell anestesi (narkose) ved tannbehandling av barn og unge

Tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år – Helsedirektoratet

Lokal anestesi, smertestillende legemidler, sedasjon eller generell anestesi (narkose) ved tannbehandling av barn og unge – Helsedirektoratet

NTpF har spurt om oppdatering og evt. revidering av innholdet i Tannbarn og retningslinjer generelt:

  • Feil og ikke-faglige rettinger kan gjøres jevnlig, eksempelvis feil i lenker.
  • Faglige oppdateringer må begrunnes og underbygges av ny kunnskap og/eller nye behov og behandles i retningslinjestyret
  • Per dags dato har ikke Helsedirektoratet plan om et større oppdateringsarbeid av TannBarn

 

Fag info - Tannpleierforeningen

Andre innlegg