Arbeid og lønn

Lønns- og arbeidsbetingelser. Sammen med våre tillitsvalgte står vi klar til å bistå ved behov.

Offentlig ansatt

Tannpleierforeningen ivaretar dine lønns- og arbeidsforhold gjennom:

  • tillitsvalgte tannpleiere på din arbeidsplass
  • deltagelse i forhandlingsutvalg i Unio ved sentrale oppgjør
  • sentrale tariff- og hovedavtaler

Som organisert har du, i motsetning til den uorganiserte, tilgang til et  støtteapparat.

Privat ansatt

Tannpleierforeningen ivaretar deg ved:

  • støtte og hjelp i arbeids- og lønnsavtaler
  • «anbefalte retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår» for tannpleiere i privat sektor
  • veiledning ved kontraktsinngåelse

Tannpleierforeningen kan bidra når du skal skrive under på en kontrakt.
«Anbefalte retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår» i privat sektor inneholder et forslag til kontrakt.

«Anbefalte retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår» sendes privat ansatte medlemmer  i etterkant av lønnsoppgjøret. Har du ikke mottatt retningslinjene eller skal begynne i ny jobb, kan du som medlem få retningslinjene tilsendt.

Kontakt administrasjonen på post@tannpleier.no

Selvstendig næringsdrivende/AS

Tannpleierforeningen har utarbeidet et skriv med punkter som er nyttig og nødvendig for tannpleiere som skal etablere eller allerede har etablert et enkeltpersonsforetak. I oppsettet er det tatt utgangspunkt i bidrag fra medlemmer i NTpF som er selvstendig næringsdrivende. «Veiledende samarbeidsavtale og oppstartshjelp» kan du få tilsendt ved ved forespørsel.

Selvstendig næringsdrivende får gjennom sitt medlemskap i NTpF gratis medlemskap i SMB (Små- og mellomstore bedrifter – dinbedrift.no)

På siden om selvstendignæringsdrivende finner du mer informasjon om du vurderer å starte som selvstendig næringsdrivende.

Kontrakt

Kontrakten er et viktig dokument som regulerer din arbeidssituasjon. Du får tilsendt forslag til kontrakt ved behov. Kontakt Tannpleierforeningen på post@tannpleier.no 

Lønns- og arbeidsbetingelser for privat ansatte tannpleiere

Alle privat ansatte medlemmer får heftet om anbefalte retningslinjer for  lønns- og arbeidsbetingelser tilsendt i etterkant av lønnsoppgjøret.

Har du ikke mottatt den ta kontakt på post@tannpleier.no