Sommerhilsen fra Norsk Tannpleierforening 2024

Norsk Tannpleierforening ønsker alle medlemmer en riktig god og velfortjent sommerferie.
Administrasjonen har sommerstengt uke 28- 31 (8. juli – 2. august). Men saker som haster som feks kontraktsinngåelse vil besvares.

Møter i styret, med hovedtillitsvalgte og lokalledere

Leder og rådgiver gjennomfører månedlige Teamsmøter med HTV-ene, samt lokallagslederne. Styret har hatt to styremøter og diskusjonsmøter på Teams.

Oversikt over det nye styret finner du her

I tillegg har Ann-Elin deltatt på kurs i regi av lokalforeningen i Vestland, og på medlemsmøte i Rogaland.

Sentralt lønnsoppgjør

I lønnsoppgjøret for 2024 er det avtalt en ramme for årslønnsveksten på 5,2 prosent, det samme som ble avtalt i frontfaget. Beregnet prisvekst i 2024 er på 4,1 prosent.

For Unios grupper er det avtalt sentrale tillegg på mellom 22.000 og 37.000 kroner med virkning fra 1. mai. Ny garantilønn justeres tilsvarende.

I tillegg til de sentrale tilleggene er det avtalt en lokal pott fra 1. oktober 2024 som utgjør 1,1 prosent av rammen.

Lønnstabell finner du under de ulike tariffområdene her

 

Spesialtannpleier

Spesialtannpleiertittelen og muligheten det gir tannpleiere med videreutdanning og master er virkelig noe å feire. Tannpleierforeningen ser at overgangen til Unio har gitt foreningen en ny posisjon i lønnsforhandlinger. 

Tannhelseutvalget

Tannhelseutvalget skulle levert NOU til helseministeren i juni, men fikk utsettelse på levering til 1. oktober.

Studentbesøk vår 2024

Alle studiestedene som utdanner tannpleiere har hatt besøk eller informasjon via Teamsav NTpF denne våren. Det har vært engasjerte studenter, som har hatt mange spørsmål.

AVSLUTNINGSSEREMONI

Leder i NTpF Ann-Elin Instebø deltok 7. juni og holdt tale ve bachelor- og masteravslutningen ved INN (Høyskolen i innlandet) i Elverum. 

Tannpleierforeningen gratulerer alle uteksaminerte tannpleiere i 2024. Lykke til i arbeidslivet.

Forsikring

NTpF tilbyr grunnforsikring for yrkesaktive og gunstige priser på andre forsikringer.

Tannpleiernes Forsikringskontor tilbyr nøytral rådgiving og  tilgjengelig for alle medlemmer med råd og veiledning om forsikring.

Kontingentsøkning 2024

Norsk Tannpleierforening er et av de forbundene med lavest kontingent, selv etter økningen.

NTpF ønsker å kunne fortsette drive og yte kvalitet, har vi behov for økte inntekter. Våre inntekter kommer i hovedsak fra medlemskontingentene. NTpF har kun hatt to små kontingents økninger de siste ti årene.

Alt har blitt dyrere for alle, også for NTpF.

NTpF sine faste utgifter har økt, det er dyrere å arrangere kurs og samlinger, og det er begrenset hvor høy kursavgift vi kan ta.

Det har de siste årene vært gode lønnsoppgjør, og lønningene har økt betraktelig. Dette merkes også i egen organisasjon. Men for at vi skal ha dyktige medarbeidere, må vi også følge lønnsutviklingen. Etter at vi ble egen organisasjon, var det behov for en ekstra ansatt for å ivareta oppgavene på best mulig måte. Dette har ført til at vi har hatt stor økning i lønnskostnader.

Men det viktigste argumentet for kontingent økningen, er at vi har ligget lavt i mange år, og lavere enn de fleste andre organisasjoner. Så når vi nå først skal øke, ønsker vi å øke med en slik sum at vi slipper å øke kontingenten på en del år.

NTpF håper på forståelse for denne kontingent økningen.

Les mer om kontingent her.

TannBarn utvidet med nytt kapittel

Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år (TannBarn) er utvidet og publisert med Kap. 11 Lokal anestesi, smertestillende legemidler, sedasjon eller generell anestesi (narkose) ved tannbehandling av barn og unge

Tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år – Helsedirektoratet

Lokal anestesi, smertestillende legemidler, sedasjon eller generell anestesi (narkose) ved tannbehandling av barn og unge – Helsedirektoratet

NTpF har spurt om oppdatering og evt. revidering av innholdet i Tannbarn og retningslinjer generelt:

  • Feil og ikke-faglige rettinger kan gjøres jevnlig, eksempelvis feil i lenker.
  • Faglige oppdateringer må begrunnes og underbygges av ny kunnskap og/eller nye behov og behandles i retningslinjestyret
  • Per dags dato har ikke Helsedirektoratet plan om et større oppdateringsarbeid av TannBarn

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.
Pr. 01.05.24 ble tittelen Spesialtannpleier nedfelt i Hovedtariffavtalen i KS-området.