Informasjon fra Helfo, helsedirektoratet som oppdatering av takster.
Kan også omfatte informasjon fra FHI

Nasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har i samarbeid utarbeidet Nasjonal veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Denne veilederen gir detaljerte råd om hvordan forskriften skal forstås og anvendes i praksis.

Fortsett å leseNasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler
Read more about the article Henvisning til kjeveortoped -elektroniske henvisninger
henvisning til kjeveortoped-

Henvisning til kjeveortoped -elektroniske henvisninger

Informasjon fra Helsedirektoratet 08.12.22 For kjeveortopedisk behandling (tannregulering) som utføres med stønad fra folketrygden er det etter gjeldende regelverk ett absolutt krav at henvisning fra almenntannlege/tannpleier foreligger før behandlingen hos…

Fortsett å leseHenvisning til kjeveortoped -elektroniske henvisninger
Read more about the article Endringer i velferdstjenestelovgivningen  – samarbeid, samordning og barnekoordinator deriblant tannhelseloven
Illustrasjonsbilde lånt fra Helsedirektoratet

Endringer i velferdstjenestelovgivningen – samarbeid, samordning og barnekoordinator deriblant tannhelseloven

Fra 1. august 2022 trer endringer i 14 velferdstjenestelover om samarbeid, samordning og barnekoordinator i kraft. Blant disse lovene er også endringer Tannhelseloven. Bakgrunnen for endringene er å få til…

Fortsett å leseEndringer i velferdstjenestelovgivningen – samarbeid, samordning og barnekoordinator deriblant tannhelseloven