Informasjon fra Helfo, helsedirektoratet som oppdatering av takster.
Kan også omfatte informasjon fra FHI

Nytt kapittel i Faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

Helsedirektoratet informerer om at Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år - Helsedirektoratet nå er utvidet og publisert med Kap. 11 Lokal anestesi, smertestillende legemidler, sedasjon eller generell…

Fortsett å leseNytt kapittel i Faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år