Informasjon fra Helfo, helsedirektoratet som oppdatering av takster.
Kan også omfatte informasjon fra FHI

Read more about the article Endringer i velferdstjenestelovgivningen  – samarbeid, samordning og barnekoordinator deriblant tannhelseloven
Illustrasjonsbilde lånt fra Helsedirektoratet

Endringer i velferdstjenestelovgivningen – samarbeid, samordning og barnekoordinator deriblant tannhelseloven

Fra 1. august 2022 trer endringer i 14 velferdstjenestelover om samarbeid, samordning og barnekoordinator i kraft. Blant disse lovene er også endringer Tannhelseloven. Bakgrunnen for endringene er å få til…

Fortsett å leseEndringer i velferdstjenestelovgivningen – samarbeid, samordning og barnekoordinator deriblant tannhelseloven
Read more about the article Rapport fra Helsedirektoratet: Kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom den orale og generelle helse
munnhelsedagen 2022

Rapport fra Helsedirektoratet: Kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom den orale og generelle helse

Oral helse, det vil si forhold ved tenner og munnhule, kan påvirke andre deler av kroppen og derigjennom den generelle helse. Samtidig kan den generelle helse påvirke den orale helse,…

Fortsett å leseRapport fra Helsedirektoratet: Kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom den orale og generelle helse

Avklaring fra Helsedirektoratet om Stønadspunkt 4, Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Spørsmål sendt til helsedirektoratet: Behandling av Cancer- Bifosfanatbehandling/Zoledonsyre. Formoder at denne nå gir refusjon? Du finner regelverket for  stønadspunkt 4 her https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/folketrygdloven–5-6–5-6-a-og–5-25–undersokelse-og-behandling-hos-tannlege-og-tannpleier-for-sykdom-og-skade#ii-utfyllende-bestemmelser-og-naermere-retningslinjer-til-forskriften Stønadspunkt 4, Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander: Formålet…

Fortsett å leseAvklaring fra Helsedirektoratet om Stønadspunkt 4, Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander