Foreningen

Norsk Tannpleierforening ble etablert i 1968 og er en profesjons- og fagforening. Foreningen er et av 14 forbund i Hovedorganisasjonen Unio.

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tannpleierforening (NTpF) er en  selvstendig profesjons- og fagforening for autoriserte tannpleiere i hovedorganisasjonen Unio. NTpF arbeider for å ivareta tannpleierfaget samt lønns- og arbeidsvilkår for yrkesgruppen.  

Tannpleierforeningen har over 1000 yrkesaktive medlemmer i offentlig og privat tannhelsetjeneste, i tillegg til studenter og yrkespassive tannpleiere. 

Sammen blir vi sterkere, og som medlem i NTpF vil du ha større påvirkning på egen arbeidsplass. I tillegg får du, gjennom medlemskapet, faglige og økonomiske fordeler.

Medlemmer av Tannpleierforeningen blir automatisk medlem av en lokalavdeling. Foreningen har 15 lokalavdelinger.

Innsatsområder for foreningen

Tannpleierforeningen arbeider med yrkesfaglige spørsmål, tannpleiernes lønns- og arbeidsvilkår, tannhelsepolitikk, etterutdanning, videreutdanning og forskning.

Tannpleierforeningen arrangerer årlige fagkonferanser, slik at tannpleiernes kompetanse holdes på et høyt faglig nivå og videreutvikles til det beste for pasienten.

Tannpleierforeningen jobber for å fremme befolkningens tannhelse og helse, og integrere oral helse som en del av den generelle helsen.

Tannpleierforeningen tar utgangspunkt i brukernes behov for tannhelsehjelp, kvalitet og prinsippet om behandling på best effektive omsorgsnivå.

Tannpleierforeningen utgir fagbladet «Tannstikka» 6 ganger per år.

Tannpleierforeningen har nettverk med de nordiske tannpleierforeningene.

Norsk Tannpleierforening, NTpF, er en fag- og yrkesorganisasjon for tannpleiere og tannpleierstudenter. Tannpleierforeningen står tilsluttet hovedorganisasjonen Unio fra 1/1/2022.

Tannpleierforeningen er medlem i:

 • Den europeiske tannpleierorganisasjonen EDHF (European Dental Hygienist Federation)
 • Den internasjonale tannpleierorganisasjonen IFDH (International Federation of Dental Hygienist)

Les mer på siden om internasjonalt arbeid.

“Norsk Tannpleierforenings​ målsetting er å fremme tannpleieryrket og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene i dag og i fremtiden…”
Ann-Elin Instebø
Leder

Tannpleierforeningens medlemsgruppe på FB er et medlemsgode. I gruppen får du informasjon når det kommer viktige oppdateringer.

Avatar tannpleier
unio_logo-e1541598821375

Organisasjonen

Landsmøtet  er foreningens øverste styringsorgan. Det blir avholdet hvert 4. år og hver lokalavdeling sender 2 delegater til landsmøtet. Landsmøtet velger hovedstyret som består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Hvem som sitter i hovedstyret finner du her

Unio

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Unio har over 380 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund. Unios leder er Ragnhild Lied. Les mer på Unios hjemmesider- Unio.no

Landsmøte

 • er foreningen øverste styringsorgan
 • avholdes hvert 4. år i forbindelse med den årlige fagkonferansen
 • hver lokalavdeling sender 2 delegater
 • velger hovedstyre som består av fem medlemmer og to varamedlemmer

Neste landsmøte avholdes i 2027.

Medlemstall pr. feb 2024

 • Totalt:  1246 medlemmer
 • Yrkesaktive:  1050 medlemmer (ca. 60 % offentlig  og ca. 40% i privat sektor)
 • Yrkespassive: 201 medlemmer (studenter, ulønnet permisjon, pensjonister, jobbsøker

Fra venstre: Linda Stein, Kari Elisabeth Dahl, Anne Elisabeth Münster Halvari, Ingfrid Vaksdal Brattabø. Foto: Anne Buvik

Disputerte tannpleiere

 • Ingfrid Vaksdal Brattabø – Detection of child maltreatment, the role of dental health personnel. – A national cross-sectional study among public dental health personnel in Norway, 2018
 • Ferda Gulkan – Munnhelse hos norske og svenske eldre, 2017
 • Linda Stein – Oral health literacy in adult dental patients. A clinical study, 2015
 • Kari Elisabeth Dahl – Oral health-related quality of life in Norwegian adults, 2011
 • Anne Elisabeth Münster Halvari – Motivation, Dental Behaviours,
  Well-Being, and Oral Health: Cross-sectional and Experimental Studies
  Testing Self-Determination Theory, 2011

I tillegg er det i løpet av 2022 oppstart av flere phd prosjekter med tannpleiere. 

Tannpleiere med mastergrad

Det er etterhvert mange tannpleiere som har tatt en mastergrad. Tannpleierforeningen har ingen fullstendig oversikt over disse. 

Etter etablering av videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid ved USN, har 22 tannpleier gått videre og tatt eller i ferd med å ta mastergrad i helsefremmende arbeid ved USN per 2022. I tillegg kommer alle tannpleiere som har tatt mastergrad ved andre universiteter.

Æresmedlem

Æresmedlemskap i NTpF er stiftet for å hedre personer som har gjort særlig innsats for yrkesgruppen. Æresmedlemskapet skal kun deles ut i ekstraordinære tilfeller og skal gjelde for enkeltpersoner som over lang tid har gjort et svært godt arbeid i organisasjonen, har bidratt til faglig utvikling av tannpleiernes kjernekompetanse eller markedsført tannpleiernes fagområde på en positiv og konstruktiv måte.

Kari Elisabeth Dahl

Æresmedlem siden 2023

 • ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus
 • fikk stipendiatstilling i 2006 ved Universitetet i Oslo
 • leder i NTpF 1996-2002
 • Ph.D i oral-helserelatert livskvalitet i 2011 ved UiO
 • ansatt ved Høyskolen i Innlandet 2013-2022
 • pensjonert førsteamanuensis i tannpleie ved Høgskolen i Innlandet

Anne Elisabeth Münster Halvari

Æresmedlem fra 2023

 • PhD ved Universitetet i Oslo, 2011. Tittel på PhD arbeid: “Motivation, Dental Behaviors, Well-Being, and Oral Health: Cross-sectional and Experimental studies Testing Self-Determination Theory.”
 • ansatt ved bachelor i tannpleie ved UiO
 • ansatt ved videreutdanning i Tannpleie og helsefremmende arbeid ved USN
 • vant Oral-B prisen 2021
Æresmedlem

Benthe Hansen

Æresmedlem fra 2021

 • leder av Tannpleierutdanningen i Oslo 1998-2010
 • ansatt i Helsedirektoratet 2010-2012
 • Fagansvarlig i NTpF fra 2013 -2020
 • ansvar for legge til rette for videreutdanning for tannpleiere
 • vinner av Oral-B prisen i 2016

Ingrid Brun Frøysland †

Æresmedlem siden 1988

 • Utdannet i første kull med tannpleiere i 1924
Æresmedlem NTpF

Inger-Lise Bryhni

Æresmedlem siden 1999

 • utdannet tannpleier i 1976
 • leder i NTpF 1977-1982
 • jobbet for å få beskyttet yrkestittel for tannpleiere
 • sentral person da IFDH ble stiftet i Oslo i 1986
 • æresmedlem i IFDH
 • har mottatt «Butler prisen» (tilsvarenede Oral-B prisen) for sitt forebyggende arbeid
Arnhild Sunde Seim

Arnhild Sunde Seim

Æresmedlem siden 2017

 • utdannet som en av første toårige tannpleierkull 1971-1973
 • sekretær i Tannpleierforeningen på 70-tallet
 • var med å lage Tannstikka i sin spede begynnelse i 1975
 • prosjektleder for FUTT-prosjektet tidlig på 2000-tallet
 • Vinner av Tannpleierprisen i 1998

Tannpleierforeningen 50 år 1968-2018

Historisk gjennomgang  av tannpleieryrket