Lønnsoppgjøret 2024

Forberedelsene til årets hovedoppgjør er i gang. Unio har en samleside for all informasjon de legger ut.

Norsk tannpleierforening vil publisere oppdateringer som er aktuelle for tannpleiere under aktuelt på fremsiden tannpleierforeningen.no og på vår side om lønn og tariff

Add Your Tooltip Text Here

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om