Nytt kapittel i Faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

Helsedirektoratet informerer om at Nasjonal faglig retningslinje
 Tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år – Helsedirektoratet

nå er utvidet og publisert med Kap. 11 Lokal anestesi, smertestillende legemidler, sedasjon eller generell anestesi (narkose) ved tannbehandling av barn og unge.

Det nye kapittelet vil bli presentert for Nasjonalt lederforum i offentlig tannhelsetjeneste på fredag 1.mars 2024.

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om