Nytt kapittel i Faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

Helsedirektoratet informerer om at Nasjonal faglig retningslinje
 Tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år – Helsedirektoratet

nå er utvidet og publisert med Kap. 11 Lokal anestesi, smertestillende legemidler, sedasjon eller generell anestesi (narkose) ved tannbehandling av barn og unge.

Det nye kapittelet vil bli presentert for Nasjonalt lederforum i offentlig tannhelsetjeneste på fredag 1.mars 2024.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.