Helfos brukerundersøkelse kommer til din e-post 8. mars

Brukerundersøkelsen vil bli sendt til privatpraktiserende og kommunalt ansatte behandlere som Helfo har avtale med.

Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvilken tillit helseaktørenes har til Helfos forvaltning av refusjonsordningen og hvor lett eller vanskelig det er for helseaktørene å etterleve den. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til å forbedre og utvikle Helfos tjenester.

Undersøkelsen sendes fra Rambøll Management Consulting, på vegne av Helfo. Under ser du hvordan e-posten fra Rambøll så ut i fjor. Det er trygt å klikke på lenken til undersøkelsen.

Bildetekst: TRYGG LENKE:
Du kan trygt klikke på lenken i e-posten fra analyseinstituttet Rambøll Management Consulting, som gjennomfører undersøkelsen på vegne av Helfo.

Benytt muligheten!


Helfo er blant annet opptatt av å kartlegge hvordan du som behandler opplever kontakten med oss, hvordan du holder deg oppdatert på takster, om du leser utbetalingsvedtakene og har nytte av innholdet, samt om du føler deg rettferdig behandlet av Helfo.

Vi håper alle som mottar brukerundersøkelsen vil benytte muligheten til å gi oss tilbakemelding på hvordan det oppleves for deg som behandler å sende inn refusjonskrav til Helfo. Målet med undersøkelsen er å få et godt kunnskapsgrunnlag til å kunne forbedre og utvikle oppgjørsordningen vår.

Kortere undersøkelse i år


Brukerundersøkelsen skal gjennomføres årlig i perioden 2023 til og med 2026. Helfo ønsker at så mange som mulig svarer på undersøkelsen. Svarte du ikke på undersøkelsen i fjor, har du muligheten nå! Undersøkelsen tar bare 5 minutter.

Alle svar behandles anonymt og i henhold til personvernreglene, så her oppfordrer vi alle til å gi oss ærlige tilbakemeldinger. Resultatene fra undersøkelsen blir publisert på helfo.no i løpet av juni 2024.

Resultatene fra fjorårets undersøkelse finner du her: helfo.no/nyheter/hoy-tillit-til-helfos-oppgjorsordning

Har du ikke fått tilsendt brukerundersøkelsen eller har du spørsmål til oss?

Send en melding, som du skriver «brukerundersøkelse» i emnefeltet, til post@helfo.no eller ring Helfo veiledning på telefon 23 32 70 40.

Fakta om Helfo:
Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. Helfo mottar årlig om lag 1,1 millioner refusjonskrav fra helseaktører og utbetaler 28,8 milliarder kroner i behandlingsrefusjoner.

Disse behandlerne inviterer Helfo til å delta i brukerundersøkelsen:

– Legespesialister innen:
Anestesiologi
Barnesykdommer
Fysikalsk medisin
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Hudsykdommer
Indremedisin
Kirurgi
Nevrologi
Psykiatri
Reumatologi
Øyesykdommer
Øre-nese-halssykdommer

– Psykologer
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i nevropsykologi
– Fastleger
– Legevaktleger
– Fysioterapeuter (inkl manuellterapeuter)
– Tannleger
– Tannpleiere
– Kiropraktorer
– Jordmødre
– Ortoptister
– Logoped/audiopedagoger

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om