Møter NTpF deltar på.
markeringsdager med mer innhold.
hilsen fra kurs og

Read more about the article Endringer i rundskriv/folketrygden 21-24 åringer
Søk på nettsiden til Tannpleierforeningen

Endringer i rundskriv/folketrygden 21-24 åringer

Det er foretatt endringer i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade. Endringene er en konsekvens av endrede regler for stønad til aldersgruppen 21-24 år.

Fortsett å leseEndringer i rundskriv/folketrygden 21-24 åringer