Stipend i lokalavdelingene

Flere lokalavdelinger gir stipend til å dra på fagkonferansen på Voss. Har du lyst til å dra på fagkonferansen men vet ikke om du har råd?

Undersøk om din lokalavdeling gir stipend.

Du kan også søke om stipend fra NTpF sentralt dersom arbeidsgiver ikke dekker alle utgifter. Du kan lese mer om stipendordningen ved å trykke på knappen under.

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om