Opplæring av nye tillitsvalgte

I dag har leder Ann-Elin Instebø og rådgiver Jonill Engesæter hatt opplæring av nye plass- og hovedtillitsvalgte på Teams. 

Der har de gått gjennom hva det vil si å være tillitsvalgt, samt opplæring i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljøloven.

Lurer du på hvem som er din tillitsvalgte i Norsk Tannpleierforening? Da kan du se oversikten over hovedtillitsvalgte i fylkene her.

Jobber du i privat sektor kan rådgiver  og medlemmer i styret i NTpF hjelpe deg. 

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.