Opplæring av nye tillitsvalgte

I dag har leder Ann-Elin Instebø og rådgiver Jonill Engesæter hatt opplæring av nye plass- og hovedtillitsvalgte på Teams. 

Der har de gått gjennom hva det vil si å være tillitsvalgt, samt opplæring i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljøloven.

Lurer du på hvem som er din tillitsvalgte i Norsk Tannpleierforening? Da kan du se oversikten over hovedtillitsvalgte i fylkene her.

Jobber du i privat sektor kan rådgiver  og medlemmer i styret i NTpF hjelpe deg. 

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om