NPE selvbetjeningsportal for privat helsetjeneste

NPE har lagt ut denne informasjonen på sine nettsider:

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten, har en lovfestet plikt til å registrere opplysninger om virksomheten og betale inn tilskudd til NPE. Ordningen i NPE fungerer som en profesjonsforsikring for privat helsetjeneste. Målet er å sikre at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på. Selvom virksomheten er registrert tidligere må det registreres på nytt i år.

Nytt i 2024

Det som er nytt med registreringen fra år 2024 er at du nå skal oppgi helsepersonellnummer og stillingsprosent. Virksomhetene vi få en bedre oversikt over sitt helsepersonell og at de mottar riktig fakturert tilskudd. De kan laste ned faktura og se på avtalen sin.

Du finner også lenke til innlogging på forsiden av npe.no.

Ta kontakt NPE hvis du trenger hjelp til eller har spørsmål om registreringen.

Frist for å oppgi opplysninger for 2024 er 10. april

Brukerveiledning

Tilskuddsportalen for privat helsetjeneste

I portalen for privat helsetjeneste skal virksomheter som yter private helsetjenester registrere helsepersonellnummer, stillingsprosent og andre opplysninger, slik at virksomheten dekkes av tilskuddsordningen i NPE.
Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten, har plikt til å betale inn tilskudd til NPE og å registrere opplysninger om virksomheten.

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om