Informasjon om Tannpleierforeningens tilbud i privat sektor

Norsk Tannpleierforening jobber til enhver til for å forbedre vilkårene til Tannpleiere i Privat Sektor (TIPS) og selvstendig næringsdrivende (SND). TIPS og SND sine interesser står sterkt i hovedstyret. Styremedlemmer som selv jobber i privat sektor, bistår i arbeidet ved å svare på spørsmål fra medlemmer. 

Det er mange fordeler du som selvstendig næringsdrivende og privat ansatt har som medlem i NTpF.

 

Oppslagshjelp

NTpF har utarbeidet oppslagshjelp i samarbeid med jurist, for de som ønsker å starte som selvstendig næringsdrivende. Den inneholder:
 • Informasjon om oppstart av egen virksomhet, organisasjonsform og forsikring. 
 • Kontraktsforslag som kan brukes mellom SND og klinikkeier.
 • Viktige punkter å ta med i vurderingen ved oppstart som SND tannpleier.

Kollektivt medlemskap i Små og Mellomstore Bedrifter (SMB)

 • Gjennom medlemskap i NTpF har tannpleiere som er selvstendig næringsdrivende et kollektivt medlemskap i SMB – Dinbedrift.no
 • Medlemskapet i SMB Norge gir tilgang til en rekke fordeler, som gratis juridisk rådgivning, skreddersydde forsikringsløsninger, nyttige verktøy, relevante driftskurs og attraktive møteplasser. 
 • SMB arbeider for å ivareta de mindre bedriftenes interesser og levevilkår. 

Forsikringer

 • NTpF har opprettet Tannpleiernes forsikringskontor. De hjelper deg med aktuelle forsikringsløsninger du kan ha behov for som tannpleier og privatperson. 
 • Grunnforsikringen i Norsk Tannpleierforening innbefatter blant annet faginvaliditet.

Retningslinjer og lønnstabell

 • NTpF har utarbeidet anbefalte retningslinjer for privat ansatte.
 • Anbefalt lønnstabell for tannpleiere ansatt i privat sektor. Tabellen justeres årlig. 

Kurs

 • Arrangerer kurs for TIPS/ SND. Neste kurs blir i Oslo januar 2024. Vi gjentar årets suksess med Claire McCarthy (mer informasjon kommer).
 Tannpleierforeningen.no finner du nyttig informasjon for deg som er ansatt privat eller driver eget firma/AS –  Tannpleierforeningen.no/arbeid-og-lonn/.
NTpF sender denne informasjonen til alle medlemmer, da vi tenker at den kan være nyttig for alle.

Andre innlegg