Hovedtillitsvalgtsamling og styremøte august 2023

Hovedtillitsvalgte og styret i Norsk Tannpleierforening hadde felles samling i august. Deler av programmet var felles og noe delt for styret og tillitsvalgte. Det ble også tid til sosialt samvær og felles måltider som gav tid til å bli godt kjent.

Tilstede på bildet til venstre:HTV Sohra Zakhi, Styremedlem  Slavica P. Djurasovic, HTV Illona Mørch, leder Ann-Elin Instebø, styremedlem Anne-Mai Nilsen styremedlem Mari Skeie Danielsen, HTV Trine Bakke, HTV Therese Wikbo, fagansverlig Gry Jakhelln, HTV Kari-Anne Hatlen, HTV Tove Salte Kallelid, styremedlem Alida Hodzic, kontorleder Linda Ludmann, nestleder Benthe Sogn, HTV Monica Garshol, HTV Vivi-Ann Hoff-Olsen Foto: Synne Antonsen

Fra venstre: Slavcia Pejic Djurasovic, Synne Antonsen, Alida Hodzic, Ann-Elin Instebø, Benthe Sogn, Mari Skeie Danielsen

Dette er tittelen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.