Vinnere av 2023 Oral health professional educators «practice greeen»- prisen

Association of Dental Education in Europe og European Dental Students’ Association og Henry Schein kunngjør vinnerne av 2023 Oral Health Professional Educators’ «Practice Green©»-prisene for tannlegehøyskoler og tannlegeforeninger

Dublin/Amsterdam/Langen, 28. august 2023 – På årsmøtet til Association of Dental Education in Europe (ADEE) 25. august 2023 i Liverpool kunngjorde organisasjonen – sammen med European Dental Students’ Association (EDSA) og Henry Schein – vinnerne av Oral Health Professional Educators’ «Practice Green©»-prisene. Prisene har som mål å styrke holdningen til bærekraftig utvikling under utdannelsen av personell innen oral helse, samt i deres utdanningsmiljøer og i kliniske miljøer.

ADEE-president prof. Pål Barkvoll, sier: «ADEE er svært fornøyd med kvaliteten på bidragene vi mottok i forbindelse med denne prisen. Fakultetenes initiativer fortjener applaus og viser hvor mange muligheter vi har til å skape bevissthet allerede i utdannelsen og til å omsette initiativer til handling for en grønn omstilling.»

EDSA-president Martha Adam legger til: «Det var flott å se hvordan studentene ble integrert i så mange initiativer i forbindelse med prisene, samt hvordan bærekraft i helsevesenet blir mer og mer integrert i grunnutdanningen.»

Fakultetets campusinitiativ

Universitetet i Liverpool i Storbritannia mottok en pris for sine universitetsomfattende initiativer som integrerer kjernekomponenter av bærekraft i de ansattes og studentenes hverdag. Universitetets bidrag viser tydelig at det aktivt treffes tiltak for å se på universitetes innvirkning på klimaendringer og bærekraftig utvikling i et bredere perspektiv. Siden januar 2020 har universitetet signert en avtale som forplikter institusjonen til å følge FNs bærekraftsmål, og har utviklet en bærekraftstrategi og lansert en ny klimaplan med mål om å oppnå netto nullutslipp innen 2035. De er godt i gang med reisen mot en grønn omstilling med nøkkelaktiviteter som oppmuntrer til gjenbruk, reparasjon og sirkulær økonomi, avfallsreduksjon, avkarbonisering av drivstoff- og energisystemer, bærekraftige reiseløsninger og en rekke forskjellige utdanningstilbud om bærekraft for ansatte og studenter.

Fakultetets læreplaninitiativ

Det odontologiske fakultetet ved Malmö universitet i Sverige, mottok en pris for sitt engasjement for å integrere begrepet bærekraft og bærekraftig praksis i tannlegeutdanningen for å lære studentene hva disse begrepene innebærer, og hvordan de praktisk kan bruke en slik verdegrunn i praksisen sin etter endt utdannelse. Læreplanens fokus på forebygging, bruk av teknologi og miljøvennlige produkter, og oppfordringen til elevene om å drive en forandring, kom tydelig frem i søknaden. Det er klart at fakultetet forsøker å uteksaminere velinformerte studenter med miljøvennlig praksis.

Fakultetets initiativ for innkjøp og produktbruk

Dundee School of Dentistry i Storbritannia mottok den tredje prisen for å ha vist hvordan lokal kunnskap om systemer og produktbruk kombinert med kreativitet og fantasi, kan føre til meningsfulle endringer i produktbruk, avfallsreduksjon og en positiv filosofi om gjenbruk og resirkulering, som i sin tur har en innvirkning fra et bærekrafts- og økonomisk perspektiv. 

En spesiell anerkjennelse for internasjonalt samarbeid om bærekraft

Panelet bestemte seg for å hedre ytterligere ett initiativ med en spesiell hederspris. Kings College London Faculty of Dentistry, Oral & Craniofacial Sciences i Storbritannia og deres åtte partneruniversiteter i Circle U University AllianceUniversitetet i Wien (Østerrike), UCLouvain (Belgia), Aarhus Universitet (Danmark), Université Paris Cité (Frankrike), Humboldt-Universität zu Berlin (Tyskland), Università di Pisa (Italia), Universitetet i Oslo (Norge) og Universitetet i Beograd (Serbia) – mottok en pris for sitt internasjonale samarbeid og kunnskapsdelingen for virkelige endringer som har en bærekraftig innflytelse. Samarbeidsprosjektet forstår at klimaendringer er et globalt problem, og har derfor som mål å reflektere over og samarbeide om konsekvensene av klimaendringene for å skape globale endringer som fører til bærekraftige og miljøvennlige praksiser innen både helsevesen og utdannelse.

Oral Health Professional Educators’ «Practice Green©»-pris ble oppkalt etter Henry Scheins nylig lanserte globale program, Practice Green, og er designet for å styrke helsevesenet slik at de kan ha en positivt innflytelse ved å redusere det økologiske fotavtrykket og fremme bærekraft.

«Vi gratulerer alle vinnerne med deres fantastiske bidrag til en mer bærekraftig tannlegeutdanning og en sunnere fremtid for oss alle. Jeg takker alle fakultetene som deltar i dette initiativet for at de har delt de flotte initiativene de har satt i gang, og for at de har vist den viktige rollen som tannlegehøyskolene spiller når det gjelder å legge grunnlaget for mer bærekraftig tannbehandling», sa Andrea Albertini, CEO i Henry Scheins International Distribution Group.

Under ADEEs årsmøte kunngjorde ADEE også at ADEE Graduating European Dentist (GED) Core Curriculum-dokumentet nylig ble oppdatert for å gjenspeile kompetanse innen bærekraftig praksis. ADEEs medlemsskoler vil fremover i større grad ta opp disse kompetansene i læreplanen sin. GED er en konsensusbasert læreplan som skal gi alle fakulteter en grunnleggende ressurs i utarbeidelsen av læringsutbytte for å sikre en effektiv læreplan og kompetent, nyutdannet helsepersonell.

Om ADEE

Association for Dental Education in Europe (ADEE) ble grunnlagt i 1975 og samler et bredt spekter av medlemmer over hele Europa bestående av tannlegehøyskoler, spesialistforeninger og nasjonale foreninger med tannlegeutdanning som formål. ADEE er forpliktet til å fremme det høyeste nivået av helsetjenester for alle mennesker i Europa gjennom sine idégrunnlag og ved å fokusere på standardisering og fremming av utdanningen for tannhelsepersonell. ADEEs medlemmer kommer både fra WHOs Europaregion og utenfor.

Om EDSA

European Dental Students’ Association (EDSA) ble grunnlagt i 1988 og representerer i dag mer enn 70 000 tannlegestudenter fra 182 tannlegehøyskoler i 33 forskjellige land. EDSA er en ideell og uavhengig organisasjon som er åpen for alle lokale eller nasjonale tannlegestudentforeninger i Europa.

Andre innlegg