Munn- og tannhelse for helsepersonell

Tannhelsetjenesten i Agder har sammen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester utviklet en nettside.

Den består av prosedyrer, korte opplæringsfilmer og refleksjonsspørsmål og er beregnet for pleiepersonell. Filmen om kommunikasjon til personer med kognitiv svikt er aktuell for tannhelsepersonell også.

Tema for filmene er lagt på bakgrunn av en kartlegging av hva ansatte i pleie- og omsorgstjenesten ønsket mer kunnskap om.

Andre innlegg