Forskningsprosjekt Barn i risiko og oral helse

Barn i risiko og oral helse er et tverrfaglig forskningsprosjekt.

Forskingsprosjektet skal styrke tannhelsetjenesten, barnevernstjenesten og Statens barnehus i deres lovpålagte arbeid med å forebygge, avdekke og ivareta utsatte barn og unge. Gjennom tverrfaglig forsking skal en øke kunnskapen og kompetansen knyttet til utsatte barn, deres orale helse og hvordan samarbeidende tjenester kan sikre barna tilrettelagt behandling og oppfølging. 

Barn i risiko og oral helse utgår fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland og inkluderer flere studier. Disse kan du lese mer om på nettsiden.

På nettsiden finner du også informasjon rettet mot barneverntjenesten, tannhelsetjenesten, statens barnehus, helsestasjon blant annet.

Andre innlegg