Lykke til tannpleierstudenter

Tannpleierforeningen ønsker alle nye studenter velkommen til bachelorstudiet i tannpleie. Lykke til alle tannpleierstudenter! Foreningen ser økt behov for yrkesgruppen i fremtiden.

Samtidig ønsker vi alle tannpleiere som begynner på videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid ved USN, lykke til med oppstart av studier igjen. Dere er 5. kull som starter på videreutdanningen siden oppstart i 2016.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.