Nytt kull på videreutdanningen

Uke 35 hadde nok et kull ved videreutdanningen i tannpleie og helsefremmende arbeid ved USN oppstart. Dette er 5. kull som tar videreutdanningen.

25 studenter ble tatt inn denne gang og oppstartssamlingen inneholdt blant annet forelesninger om helsefremmende arbeid, helseforståelse, akademisk skriving og salutogenese.

Det er mye informasjon og nytt som skal bearbeides for studentene denne uken. Første dag opplevdes som kaotisk, men allerede dag to opplevde flere å komme litt mer ovenpå.

Tidligere student og nå fagansvarlig i Tannpleierforeningen, Gry Jakhelln hadde gleden av å møte studentene første dag og snakke om sine opplevelser som student ved videreutdanningen og senere masterstudiet. Samtidig kunne hun bringe hilsen fra foreningen og ønske dem alle lykke til.

Denne videreutdanningen er med på å bidra til at yrkesgruppen løftes og gir nye muligheter. Tannpleierne er på vei til ny anerkjennelse. 

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.