Ikke vær så sur!

Kampanjen «Sure tenner» har kjørt siden 4. september og  går over hele Nordland, i alle SoMe-kanaler, Youtube, kino og fysiske uttak på videregående skoler og offentlige tannklinikker.

Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland har med hjelp av et reklamebyrå (BYRAA) laget en kampanje for å forebygge syreskader på tenner.

Målet var å lage en kampanje som uten å bruke pekefinger oppfordrer unge til å drikke mindre syreholdig drikke og forebygge nye syreskader.

Hovedmålgruppen er ungdom i alderen 13-25 år, og kampanjen skal treffe dem på deres plattformer og skal appellere til dem direkte.

Kampanjen skal utnytte den store hypen det er rundt energidrikk sammen med skreddersydd design for sosiale kanaler som hjelpemiddel.

Ved å lansere budskapet som emballasjen til en «ny energidrikk» fanges det både oppmerksomheten til målgruppen, og budskapet formidles på en mer effektfull måte enn ved å bruke tradisjonelle plattformer og virkemidler.

I tillegg er det designet en egen linse på Snapchat for å kunne spre budskapet ytterligere blant målgruppen.

Lenke til kampanjesiden: www.suretenner.no

Ved spørsmål til kampanjen kan du kontakte Silje Andorsen (koordinator helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten, siland04@nfk.no).

Andre innlegg