Møte med SV politiker Marian Hussein

SV har tannhelse høyt på sin agenda og Norsk Tannpleierforening hadde sitt andre møte i år med Marian Hussain, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Tirsdag 26. september møtte fagansvarlig Gry Jakhelln, Marian Hussein på Stortinget. SV ønsker å utdanne og ansette flere tannpleiere, og styrke det forebyggende arbeidet. Dette stiller Tannpleierforeningen seg bak fullt ut. Andre tema som ble diskutert var blant annet at tannhelsetjenesten må gå fra en sykdomsfokusert til en helsefokusert tjeneste,  tannpleiere som en bærekraftig yrkesgruppe,  rekrutering i utkantstrøk og mulig overetablering i sentrale strøk. Struktur og rutiner for å ivareta munnhelsen hos eldre og tannpleier i kommunen var også oppe til diskusjon i løpet av de 20+ minuttene møtet varte.

Andre innlegg