Regjeringen ser at tannpleiere er nøkkelpersoner innenfor det helsefremmende tannhelsearbeidet

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2024. Dette var gledelig lesning for tannpleiere. 

Sitat fra budsjettforslaget: «Regjeringen styrker det forebyggende arbeidet innen tannhelse. Tannpleiere er nøkkelpersoner innenfor det helsefremmende tannhelsearbeidet.»
Regjeringen foreslår økte bevilgninger til pilotering av tannpleier i kommunen og videreføring av bevilgning til videreutdanning og master i helsefremmende arbeid.

Videreutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge  er tilrettelagt for senere påbygning til master i helsefremmende arbeid. I den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er det behov for tannpleiere med både videreutdanning i helsefremmende arbeid og med masterutdanning. Det er også behov for tannpleiere med forskerutdanning.

Tannpleierforeningen ser frem til at tannpleiere og fagområdet fortsetter å bli prioritert.

Andre innlegg

Fredag 24. november avholdt NTpF avd. Agder årsmøte og julebord i Dyreparken. 14 glade, festpyntede og forventningsfulle tannpleiere møtte opp
Norsk Tannpleierforening signerte i dag avtale om dobbeltmedlemskap med Forskerforbundet. Leder i NTpF, Ann-Elin Instebø og generalsekretær i Forskerforbundet, Birgitte
I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine