Regjeringen ser at tannpleiere er nøkkelpersoner innenfor det helsefremmende tannhelsearbeidet

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2024. Dette var gledelig lesning for tannpleiere. 

Sitat fra budsjettforslaget: «Regjeringen styrker det forebyggende arbeidet innen tannhelse. Tannpleiere er nøkkelpersoner innenfor det helsefremmende tannhelsearbeidet.»
Regjeringen foreslår økte bevilgninger til pilotering av tannpleier i kommunen og videreføring av bevilgning til videreutdanning og master i helsefremmende arbeid.

Videreutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge  er tilrettelagt for senere påbygning til master i helsefremmende arbeid. I den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er det behov for tannpleiere med både videreutdanning i helsefremmende arbeid og med masterutdanning. Det er også behov for tannpleiere med forskerutdanning.

Tannpleierforeningen ser frem til at tannpleiere og fagområdet fortsetter å bli prioritert.

Andre innlegg

Årets fagkonferanse er historie og Tannpleierforeningen vil takke til alle som bidro. Se noen av bildene fra konferansen.