Unio Klimakonferanse 2024

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet, forskere og andre klimaeksperter. 

Hele tre ministere holdt innlegg på konferansen og satte klima fagforeningen og klimaarbeid på agendaen. Trepartssamarbeidet er viktig for å nå klimamålet med 55% redusert CO2 utslipp innen 2030.

Offentlige anskaffelse står for enorme summer og det vil fremover bli stilt krav til at disse anskaffelsene må ha 30% klima og miljøvenlig profil.

Direktør i Cicero Kristin Halvorsen har sittet i Klimautvalget 2050. Hun tok til orde for at klimapolitikken kan handle om det gode liv. Små grep i hverdagen som kortreist mat, spise mindre kjørr og miljøvennlig transport er viktige tiltak hver og enkelt kan bidra med.

Norge må også bevare mer natur. Ofte blir ikke natur satt verdi på i forbindelse med utbygginger. Natur har også en klimaverdi.

 

Moderator Erik Aasheim og Kristin Halvorsen i debatt under konferansen

Andre innlegg