Brev til regjeringen om behovet for et bedre psykososialt regelverk i arbeidslivet

Unio ved alle ledere i forbundene har sendt brev til regjeringen der de peker på behovet for et bedre psykososialt regelverk i arbeidslivet. Du kan lese brevet her:

Brev til regjeringen om behovet for et bedre psykososialt regelverk i arbeidslivet

Andre innlegg