Tannhelseutvalget et år etter oppnevnelsen

Tannhelseutvalget har nå jobbet i mer enn et år og skal legge fram sin NOU i juni 2024.

Utvalget har brukt det første året på å innhente kunnskap om tjenesten, og løfte alle medlemmene i utvalget til felles kunnskapsnivå.

Det ble gjennomført et digitalt innspillsmøte 7. desember 2022, der Tannpleierforeningen ved tidligere leder Hilde Aga deltok.

Tannpleierforeningen nedsatte en arbeidsgruppe som bidro med skriftlige innspill til utvalget.

Utvalgets arbeid holdes internt i utvalget frem til fremlegging av NOU i juni 2024. Men det er fortsatt mulig å komme med innspill på utvalgets nettside. Se link lengre ned i innlegget.

Når NOU’en foreligger, skal den til videre politisk behandling. Da blir det også en høringsrunde, der alle kan komme med innspill. Det viktig at tannpleierne engasjerer seg, og kommer med innspill om de har noe de brenner inne med.

Mer informasjon om utvalget finner du på Tannhelseutvalgets nettside. Alle som ønsker det kan levere innspill til utvalget.

Andre innlegg