Norsk
Tannpleierforening
- for tannpleiere

Norsk
Tannpleier-forening
- for tannpleiere

Norwegian Dental Hygienist Association

EDHF årsmøte, Oral helse og OAS, Kurs tilbud på TkØ, Tillitsvalgt og lokalledersamling høst 2023.
Ann-Elin Instebø er ny leder av foreningen og bli kjent med det nye styret.