Norsk
Tannpleierforening
- for tannpleiere

Norsk
Tannpleier-forening
- for tannpleiere

Norwegian Dental Hygienist Association

apr
20
Midt-Norgemøtet 2023
april 20 - april 21
apr
23
apr
25
Diabetesforum 2023
april 25 - april 27
Tema: Diabetes Lokalleder og tillitsvalgtsamling Munnhelse hos eldre
Les om blant annet Tannhelse i Norske fengler, EDHF-møte i Oslo, Munnhygiene forran periobehandling og Tannpleier på Sydpolen