Norsk
Tannpleierforening
- for tannpleiere

Norsk
Tannpleier-forening
- for tannpleiere

Norwegian Dental Hygienist Association

Tema: Diabetes Lokalleder og tillitsvalgtsamling Munnhelse hos eldre
Les om blant annet Tannhelse i Norske fengler, EDHF-møte i Oslo, Munnhygiene forran periobehandling og Tannpleier på Sydpolen
Utvalg som skal gjennomgå tannhelsefeltet Kunstige søtningsstoff -del2 Samfunnsodontologisk forum Valgkomite - valg 2023