Norske PhD stipendiater på internasjonal konferanse

Tre norske tannpleiere var representert da European Association of Dental Public Health (EADPH) gjennomførte den 27. internasjonale konferansen i Riga 14.-16. september 2023. Hovedtemaet for konferansen var en bærekraftig tannhelsetjeneste, hvor deltakere fra hele verden fikk mulighet til å delta aktivt og diskutere sentrale utfordringer på området. Nettverksbygging mellom internasjonale tannpleiere var også en viktig del av konferansen (se bildet).

PhD stipendiatene Adam A Rogers fra Universitetet i Oslo og  Anne Breivik fra Høgskolen i Innlandet presenterte både poster og abstract fra sitt forskningsarbeid på EADPH konferansen.

Andre innlegg