FAG

På denne siden finner du…….Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo….

ABC

Forskningsprosjekter

TAKO posten og TAKO senteret

Nyhetsbrev fra TAKO – senteret med informasjon som kan bidra til å bedre den orale helsen hos personer som har en sjelden diagnose.

 

Temahefter

Forskningsprosjekter

Oral helse KAG – Klinisk akademisk gruppe for oral helse.
Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv

I Midt-Norge har fagmiljøene ved St. Olavs hospital, NTNU, Kompetansesenteret Tannhelse Midt og Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag gått sammen om å etablere en Klinisk akademisk gruppe (KAG) for oral helse.

I Oral helse KAG arbeider forskere og klinikere sammen om undervisning, innovasjon og forskning for en helhetlig helsetjeneste og god oral helse i hele befolkningen.

Link nettsidene deres

God tannhelse har stor betydning for vår generelle helse og livskvalitet. I prosjektet CORAL er hovedmålet å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter.

Her finner du mer informasjon og publiserte artikler fra prosjektet.

Hva skjer med munnhelsen etter fedmekirurgi?
Og like viktig: Hvordan er munnhelsen i utgangspunktet, før man lar seg operere?

Her finner du mer informasjon  om prosjektet

Innholdsfortegnelse

European Journal of Dental Hygiene

International Journal of Dental Hygiene

Publiserer fagfellevurderte forskningsartikler på oral helse og tannpleie. Tidsskriftet er med på å fremme forskning og kunnskap om oral helse og tannpleie. Tidsskriftet bidrar til at tannpleiere på tvers av landegrense kan inspirere hverandre til å forske i og fremme effekten av faget vårt. Publiseres 4 ganger per år.

Periodontitt

Scandinavian Society of Periodontology ønsker nå tannpleiere velkommen

Medlemskap har frem til nylig vært forbeholdt tannleger og forskere med spesiell interesse i periodonti. Verden går fremover og ved forrige generalforsamling ble det vedtatt at også tannpleiere med spesiell interesse for faget kan søke assosiert medlemskap. Dette synes vi i styret selvsagt er en viktig målgruppe for foreningen vår, og vi ønsker å spre kunnskap om ScSP til tannpleiere i Norden.

Les mer»

Diverse

Forskningsprosjekt Barn i risiko og oral helse

Barn i risiko og oral helse er et tverrfaglig forskningsprosjekt. Forskingsprosjektet skal styrke tannhelsetjenesten, barnevernstjenesten og Statens barnehus i deres lovpålagte arbeid med å forebygge, avdekke og ivareta utsatte barn

Les mer»

Diabetes

Diabetes

Diabetes er ikke én, men flere kroniske sykdommer som har til felles at kroppen mangler hormonet insulin. Hovedtypene er diabetes type 1 og diabetes type 2.

Les mer»