FAG

På denne siden finner du…….Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo….

ABC

ABC

ABC

TAKO posten og TAKO senteret

Nyhetsbrev fra TAKO – senteret med informasjon som kan bidra til å bedre den orale helsen hos personer som har en sjelden diagnose.

 

Temahefter

Kontrakt

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 380 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund. Ragnhild Lied er Unios leder.

Veiledningshefte

Lønns- og arbeidsforhold 2020 Tannpleiere tilsatt i privat sektor 

Medlemstall pr 31.12.2020

  • Yrkesaktive 1010 ( ca. 60 % offentlig  og ca. 40% i privat sektor)
  • Yrkespassive  218 (studenter, ulønnet permisjon, pensjonister, jobbsøkere)
  • Totalt  1228 medlemmer