Diabetes

Diabetes er ikke én, men flere kroniske sykdommer som har til felles at kroppen mangler hormonet insulin. Hovedtypene er diabetes type 1 og diabetes type 2.
Som behandlere må vi ta hensyn til de effektene diabetes kan ha på oral og generell helse.

For mer informasjon om diabetes, se på nettsidene til Diabetesforbundet

Verdens Diabetesdag markeres 14 november. Internasjonal side informasjon om dagen finner du her.

Informasjonsmateriell utarbeidet i samarbeid NTpF, Diabetesforbundet og NTF:

Behandlerinfo – pasienter med diabetes

Pasientinfo tenner og diabetes

Andre innlegg