Scandinavian Society of Periodontology ønsker nå tannpleiere velkommen

Scandinavian Society of Periodontology (ScSP)er en forening grunnlagt i 1972 med formal å promotere utdanning, klinisk og forskningsmessig, for skandinaviske periodontister.

Medlemskap har frem til nylig vært forbeholdt tannleger og forskere med spesiell interesse i periodonti. Verden går fremover og ved forrige generalforsamling ble det vedtatt at også tannpleiere med spesiell interesse for faget kan søke assosiert medlemskap. Styret synes selvsagt tannppleiere er en viktig målgruppe for foreningen vår, og vi ønsker å spre kunnskap om ScSP til tannpleiere i Norden.

Hovedmålet til ScSP er å fremme og videreutvikle den kliniske og vitenskapelige posisjonen til periodontologi i Norden (Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige) gjennom objektiv informasjon ved å:

  • forene mennesker som jobber aktivt innen periodontien
  • fremme forskningsaktivitet innen periodonti
  • formidle kunnskap om etiologi, terapi og forebygging av periodontale sykdommer, inkludert sammenhengen mellom periodontale sykdommer og generelle medisinske tilstander
  • organisering av fag-møter
  • oppmuntre til kurs, møtevirksomhet og publisering innen fagområdet periodontologi og tilgrensende fagområde
  • fremme samarbeid innen periodonti gjennom internasjonal kontakt med andre nasjonale eller regionale foreninger av lignende art

ScSP arrangerer webinarer med tema inne periodonti med jevne mellomrom og tilbyr abonnement i Perio2000, et tidsskrift med narrative-reviews, tilsvarende bok-kapittel-form, der et tema innenfor periodonti belyses i hvert nummer. I tillegg arrangeres de ca. hver annet år et møte der vi inviterer kjente foredragsholdere fra hele verden til å forelese innen et tema. Disse møtene går på rundgang mellom medlemslandene og de velger gjerne litt andre lokalisasjoner enn de store, internasjonale møtene (2017 Åland, 2019 Svalbard, 2022 Færøyene). Disse møtene er en unik mulighet til å lære om periodonti og diskutere i nær kontakt med noen av de fremste foreleserne, forskerne og klinikerne i fagfeltet.

Mer informasjon finnes på hjemmesiden deres; https://www.scsp.info/

Andre innlegg

Fredag 24. november avholdt NTpF avd. Agder årsmøte og julebord i Dyreparken. 14 glade, festpyntede og forventningsfulle tannpleiere møtte opp
Norsk Tannpleierforening signerte i dag avtale om dobbeltmedlemskap med Forskerforbundet. Leder i NTpF, Ann-Elin Instebø og generalsekretær i Forskerforbundet, Birgitte
I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine