WHO vedtar global strategi for oral helse

Den globale strategien er det første konkrete skrittet mot full implementering av fjorårets WHA74.5-resolusjon om oral helse. Med tiltak for WHOs medlemsland, internasjonale partnere, sivilsamfunnet og privat sektor, setter strategien fire overordnede mål for å veilede medlemslandene til å:

  • utvikle ambisiøse nasjonale tiltak for å fremme munnhelse
  • redusere orale sykdommer og sosial ulikhet innen  munnhelse
  • styrke innsatsen for å adressere orale sykdommer og tilstander som en del av universell helsedekning (UCH)
  • vurdere utviklingen av mål og indikatorer for å prioritere innsats og vurdere fremgangen innen 2030

Disse målene vil kreves at vi har en folkehelsetilnærming, integrerer oral helse med primærhelsetjenesten og tar i bruk innovative arbeidsstyrkemodeller for å svare på befolkningens behov. Å plassere menneske av munnhelsetjenester er avgjørende, gjennom skreddersydde intervensjoner på tvers av livsløpet, og optimalisering av digitale teknologier.

I tillegg inkluderer strategien seks strategiske mål, om oral helsestyring, oral helsefremming og oral sykdomsforebygging, helsepersonell, munnhelsetjenester, orale helseinformasjonssystemer og oral helseforskning.

Global strategy on oral health (draft)

Kilde: WHO

«Munnhelse er en grunnleggende rettighet. Det er svært bekymringsfullt at til tross for en byrde for milliarder av mennesker rundt om i verden, er det mange orale sykdommer som kan forebygges eller behandles med enkle, evidensbaserte og kostnadseffektive intervensjoner. Folk fortsetter å oppleve smerte og lidelse, sammen med alvorlig økonomisk press på familier og lokalsamfunn. Effekten av dårlig munnhelse rundt om i verden er enorm, og det er påtrengende behov for handling for å komme alle, unge og gamle, til gode på tvers av livsløpet.
Dr. Bente Mikkelsen
Direktør for ikke-smittsomme sykdommer, WHO

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om