God sommer 2022

Vi i Norsk Tannpleierforening ønsker alle en riktig god sommer.

Vennlig hilsen,
Hilde, Gry, Linda Ann-Elin og Jonill

Andre innlegg

Rapport fra innspillsmøtene til reformen i høst er klar. Rapporten oppsummerer analyser innspillene fra fire regionale dialogmøter i gjennomført i