Samfunnsodontologisk forum 2022- Vestfold og Telemark

Norsk Tannpleierforening deltok på Samfunnsodontologisk forum i Sandefjord 14. og 15. juni 2022. Deltager fra offentlig tannhelsetjeneste, er tannpleiere og tannleger, representanter fra myndigheter og kompetansesentra, utdanningsstedene var representert. På programmet står blandt annet muligheter fremfor begrensninger med Bjørnar Erikstad, Dyrere pasienter og tendenser fra en pandemi med Trond Ekornsrud fra Statistisk Sentralbyrå, KPR (Kommunalt pasientregister), fordeler og muligheter ved nasjonal implementering,  Trygge barn i tannbehandlingen med psykolog Ingrid Berg Johnsen, Tannhelsekostnader: Får samfunnet nok tilbake? med Per Lüdemann fra Helsedirektoratet, Nødvendig behandling eller overbehandling? med Kjetil Reppen UiO, Tannbehandling i utlandet med Dag Kielland Nielsen jurist i Tannlegeforeningen, Fremtidens arbeidsmarked for tannhelsepersonell: Er tannhelsetjenesten godt forberedt? Carl Christian Blich UiO, Nye muligheter for tannhelsetjenesten med felles kodespråk med Jørn Andre Jørgensen Direktoratet for E-helse. Interessante innlegg og i morgen ser vi fram til paneldebatt og kanskje også publikum får delta i debatten om Fremtidens norske tannhelsetjeneste mot 2030🌷

Andre innlegg